wtorek, 15 listopad 2011 11:20

Ceny olejów nadal wysokie

Światowe ceny żywności pozostają w tendencji spadkowej. W październiku br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności wyniósł 216 punktów.

wtorek, 15 listopad 2011 08:29

De Castro: WPR musi być bardziej elastyczna

Wspólna Polityka Rolna to jedna z najważniejszych unijnych polityk. Dyskusja nad jej przyszłością jest nie tylko ważna z punktu widzenia rolników, ale i wszystkich obywateli. Od reformy zależy bowiem bezpieczeństwo żywności.

W październiku br. kalkulowany przez FAO współczynnik cen żywności na świecie obniżył się o kolejne 4% (albo 9 punktów) do 216 punktów w porównaniu z wrześniem br. Niemniej jednak eksperci podkreślają, że ceny produktów rolnych nadal kształtują się na stosunkowo wysokim poziomie i charakteryzują się znaczną zmiennością.

poniedziałek, 14 listopad 2011 14:28

Litwa: Kasy fiskalne na wszystkich targowiskach

Rząd podjął decyzję, zgodnie z którą wszyscy handlarze prowadzący działalność na zadaszonych targowiskach od następnego roku będą zobowiązani do korzystania z kas fiskalnych.

poniedziałek, 14 listopad 2011 10:29

Pracownicy z Bułgarii i Rumunii zmienili gospodarkę?

Nowe sprawozdanie opublikowane przez Komisję Europejską podkreśla ogólną pozytywną rolę, jaką odegrali pracownicy mobilni z Bułgarii i Rumunii (UE-2) w kontekście gospodarki krajów przyjmujących.

poniedziałek, 14 listopad 2011 09:27

Smakowite targi Food Week w Korei

Food Week to jedne z największych targów przemysłu spożywczego organizowanych w Korei. Przyciągają wielu klientów, dystrybutorów, hurtowników, detalistów i producentów z całej Korei Południowej oraz innych rynków.

czwartek, 10 listopad 2011 14:21

Ile owoców może zjeść Rosja?

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) pod koniec października bieżącego roku przedstawił raport dotyczący rynku owoców w Rosji. Zostały w nim przedstawione informacje między innymi nt. zmieniającej się konsumpcji owoców w tym kraju.

czwartek, 10 listopad 2011 14:19

Indyjskie mleko zalewa świat?

Według najnowszego raportu FAO globalna produkcja mleka w 2011 r. ukształtuje się na poziomie 728 mln t, tj. o około 2% wyższym w relacji rocznej. Największy przyrost spodziewany jest w Azji, głównie za sprawą czołowego światowego producenta - Indii.

Strona 10 z 63