poniedziałek, 23 styczeń 2012 08:22

Przyszłość wina w dobrych rękach

Copa-Cogeca z radością przyjęła informację unijnego Komisarza ds. rolnictwa, Daciana Cioloşa, o planach utworzenia grupy wysokiego szczebla, która zajmie się przyszłością sektora wina UE.

Komitety Copa-Cogeca uznały, że porozumienie zawarte przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę odnośnie przyszłości sektora mlecznego to krok w dobrym kierunku.

czwartek, 19 styczeń 2012 14:50

W rolnictwie zarabiają więcej?...

Według Eurostatu, w 2011 roku realna wartość dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (pracującą w rolnictwie co najmniej 2200 godz.) w krajach Unii Europejskiej zwiększyła się o 6,5% w porównaniu do 2010 roku.

czwartek, 19 styczeń 2012 14:42

Europejskie spiżarnie pełne jabłek

Według WAPA ( światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek) zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej (UE-27) w dniu 1 grudnia 2011 roku wynosiły 4,5 mln ton i były o blisko 20% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, a także o 6% wyższe w odniesieniu do 1 grudnia 2009 roku.

czwartek, 19 styczeń 2012 12:14

Złote jaja na Ukrainie

Z danych ukraińskiego Ministerstwa Polityki Agrarnej wynika, że w ubiegłym roku u naszych wschodnich sąsiadów rozwijała się dynamicznie produkcja jaj; wzrosła również sprzedaż żywca rzeźnego. Z drugiej strony dane te wskazują na coraz bardziej wyraźną tendencję spadkową w pogłowiu zwierząt gospodarskich.

W opublikowanym 12 stycznia br. raporcie Oilseeds: World Market and Trade Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) dokonał korekty prognoz światowych zbiorów soi w bieżącym sezonie 2011/2012. Według styczniowych prognoz, globalna produkcja soi najprawdopodobniej wyniesie 257 mln t (tymczasem jeszcze w grudniu oczekiwano zbiorów na poziomie przekraczającym 259 mln t).

czwartek, 19 styczeń 2012 10:04

Indeks cen olejów leci w dół

W grudniu 2011 roku wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów (FAO) obniżyła się w stosunku do listopada. Była również niższa w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 roku.

Według najnowszego raportu Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) globalna podaż kukurydzy po raz pierwszy od trzech lat może w bieżącym sezonie 2011/2012 przewyższyć popyt w związku z oczekiwanym wzrostem produkcji w USA, Unii Europejskiej, Ukrainie oraz Rosji.

Strona 2 z 63