W ostatni piątek 06.01, na giełdzie Matif cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2012) wyniosła 452,75 euro/t i była wyższa o 3,3% w stosunku do ceny sprzed tygodnia.

piątek, 13 styczeń 2012 08:06

Extra eksport Ukrainy

Według informacji przekazanych przez ukraiński resort rolnictwa, eksport zbóż w okresie od 1 lipca 2011 r. (czyli od początku sezonu 2011/2012) do 4 stycznia 2012 r. wyniósł 9,65 mln t.

Wnioski w sprawie handlu internetowego ułatwią zakupy online w całej UE, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

środa, 11 styczeń 2012 13:55

Import mięsa do Rosji - kwoty

Wydział Handlu i Inwestycji w Moskwie poinformował o doprecyzowaniu udziału poszczególnych państw w kwotach importowych mięsa.

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził nowe zasady wydawania pozwoleń na wwóz na Ukrainę środków ochrony roślin.

środa, 11 styczeń 2012 12:13

RPA czeka na oferty

Zachęcamy do akcji ofertowej na rynku Afryki Południowej i państw tego regionu w 2012 roku. Wobec rosnącego zagrożenia zmniejszeniem sprzedaży na tradycyjnych rynkach eksportu polskich artykułów żywnościowych RPA stanowi realną alternatywę – stabliny rynek oraz szybko rosnący popyt o strukturze zbliżonej do europejskiej.

wtorek, 10 styczeń 2012 14:56

Europejski popyt na rzepak napędza handel

W sezonie 2011/12 zbiory rzepaku w Unii Europejskiej były na poziomie około 19,1 mln ton, co oznacza wzrost wobec szacunków z października o 0,2 mln ton (dzięki podniesieniu szacunków dla Wielkiej Brytanii oraz Francji przy zmniejszeniu szacunków dla Niemiec).

wtorek, 10 styczeń 2012 12:06

Euro jest już z nami 10 lat

Dzień 1 stycznia 2002 r. zapisał się jako data wprowadzenia banknotów i monet euro w Unii Europejskiej. Krok ten zapoczątkował bezprecedensowy proces zbliżania polityki monetarnej oraz bliższą współpracę między państwami strefy euro.

Strona 3 z 63