czwartek, 08 grudzień 2011 14:08

Nowelizacja rozporządzenia „dioksynowego”

Komisja Europejska przyjęła 2 grudnia br. Rozporządzenie (UE) Nr 1259/2011 zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn, polichlorkowanych bifenyli o działaniu podobnym do dioksan i polichlorowanych bifenyli o działaniu niepodobnym do dioksyn w żywności.

Rada Najwyższa Ukrainy przygotowuje się do ostatecznego rozpatrzenia projektu ustawy o rynku ziemi. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w dniu 8 grudnia 2011 r. W ocenie Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy W. Litwina rozpatrzenie w/w projektu ustawy może jednak być po raz kolejny odłożone w czasie ze względu na konieczność doprecyzowania szeregu zawartych w niej regulacji prawnych.

środa, 07 grudzień 2011 09:15

Łatwiejsza wymiana towarów w UE

Nowe przepisy zapewnią szybsze, prostsze i tańsze rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami w razie problemów związanych z nabywaniem towarów i usług w UE. W 2010 r. co piąty konsument w Europie doświadczył problemów związanych z nabywaniem towarów i usług na jednolitym rynku.

Komisja Europejska zaproponowała nowy fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014-2020: Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusz ma pomóc osiągnąć ambitne cele reformy wspólnej polityki rybołówstwa, wesprzeć rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo, a społeczności nadbrzeżne – w dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Europêche i Komitety Copa-Cogeca przyjęły z zainteresowaniem propozycję nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego który został zatwierdzony przez Komisję i zastąpi obecny Europejski Fundusz Rybacki oraz inne instrumenty w okresie 2014-2020.

W związku z konferencją w Durbanie, Komitety Copa-Cogeca przyjęły 2 grudnia br. deklarację ukazując, że utrzymanie produkcji żywności musi być priorytetowym zadaniem rządów na całym świecie oraz, że może ono współgrać ze zwalczaniem zmian klimatu i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.

poniedziałek, 05 grudzień 2011 10:30

Niska podaż i wysokie ceny koncentratu jabłkowego

Według Foodnews, w bieżącym sezonie podaż koncentratu jabłkowego na światowym rynku może być stosunkowo niewielka. Chiny wyprodukują w tym roku 500-550 tys. ton koncentratu jabłkowego, co przy krajowym zapotrzebowaniu wynoszącym 80-100 tys. ton i braku zapasów na początku sezonu oznacza, że „tylko" 470 tys. ton koncentratu zostanie przeznaczona na eksport.

poniedziałek, 05 grudzień 2011 10:22

UE: Większy skup - większe przetwórstwo mleka

Według wstępnych danych zaprezentowanych przez AMI i krajowe urzędy statystyczne skup mleka w krajach UE-27 w pierwszych trzech kwartałach br. zwiększył się o 2,2% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza dodatkowe 2,2 mln t surowca przeznaczonego do przetwórstwa.

Strona 7 z 63