wtorek, 12 lipiec 2011 10:54

Bank BGŻ: oprocentowanie lokat w górę

Bank BGŻ podwyższył stałe oprocentowanie półrocznych lokat złotowych od kwoty 30 000 zł. dla klientów indywidualnych. Obecnie oprocentowanie sięga 4,30 proc. Oprocentowanie lokat w pozostałych progach pozostaje bez zmian. Lokaty można założyć w ponad 380 placówkach banku oraz z wykorzystaniem serwisów bankowości telefonicznej i internetowej.

11 lipca byl ostatnim dniem przyjmowania wniosków od producentów warzyw uczestniczących w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC".

Budżet Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", wynosi około 3,9 mld zł. Z tej kwoty 2,5 mld zł to pieniądze na działania pomocowe realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego programu.

Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 18 lipca 2011 r. do 29 sierpnia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

czwartek, 07 lipiec 2011 06:43

Bank BGŻ osiąga znakomite wyniki

W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił w pierwszym półroczu 2011 roku wierzytelności o łącznej wartości 1 mld 123 mln zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to wartość obrotów wyniosła 839 mln zł., Bank osiągnął dynamikę na poziomie 33 proc.

Ponad 8,6 tys. osób złożyło w tym roku wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wniosków może być więcej, ponieważ w tym naborze można było wysyłać dokumenty za pośrednictwem poczty i część rolników mogła zdecydować się na takie rozwiązanie.

środa, 06 lipiec 2011 07:35

PSPO dostanie dofinansowanie

30 czerwca 2011 r. zapadła decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wniosek Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju o współfinansowanie kampanii „Pokochaj olej rzepakowy".

Będą pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na budowę i modernizację targowisk w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, by rolnicy mogli bezpośrednio sprzedawać tam swoją żywność - zapowiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Strona 9 z 16