Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy powinni złożyć od 15 marca do 16 maja br.

Prezes Agencji Rynku Rolnego ogłosił warunki uczestnictwa producentów warzyw w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC".

Dziś jest ostatni dzień przyjmowania wniosków z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje je już od 26 kwietnia do 24 czerwca. To ostatnia szansa, spiesz się!

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w pierwszym, drugi i trzecim naborze z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy powinni złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne było złożenie takich wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 10 czerwca, jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia należna wnioskodawcy wysokość dopłat będzie pomniejszana o 1 proc.

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie, które domagają się zamrożenia wydatków budżetowych na lata 2014-2020, aby wskazały, z których priorytetów lub projektów należy zrezygnować. Posłowie uważają, że w celu realizacji uzgodnionych zobowiązań Unii potrzebne jest zwiększenie środków budżetowych nawet o 5 proc. w porównaniu z rokiem 2013.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w pierwszy, drugim i trzecim naborze z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Poniżej najnowsze listy osób.

Agencja Rynku Rolnego wypłaca pomoc plantatorom buraka cukrowego stanowiącą rekompensatę części kosztów zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej ze środków Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji wchodzącego w skład Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

Strona 10 z 16