Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007 - 2013 w okresie składania wniosków 26 września - 7 października 2011 r.

poniedziałek, 02 styczeń 2012 13:38

Modernizacja gospodarstw – lista z 2.01.2012

Kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w naborze wniosków trwającym od dnia 3 stycznia 2011r. do 17 stycznia 2011 r. oraz od dnia 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.

poniedziałek, 02 styczeń 2012 11:05

Wypłata z ONW przebiega zgodnie z planem

Zgodnie z założeniami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja wypłaciła do końca grudnia ponad miliard złotych z tytułu dopłat ONW za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe blisko 590 tys. rolników. Pozostałe do wypłaty około 300 milionów zł. trafi do rolników na początku przyszłego roku.

Kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w naborze wniosków trwającym od dnia 3 stycznia 2011r. do 17 stycznia 2011 r. oraz od dnia 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków 17 października - 4 listopada 2011 r. wyłącznie na operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Do 28 grudnia br. 12 firm zawarło już z ARiMR umowy na świadczenie w 2012 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

piątek, 30 grudzień 2011 10:15

To był bardzo dobry czas – podsumowuje ARiMR

Około 25,5 miliarda złotych przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2011 r. swoim beneficjentom. Nigdy wcześniej w swojej historii ARiMR nie przekazała tak dużej kwoty w ciągu jednego roku.

środa, 28 grudzień 2011 12:53

988 mln zł wypłacono już z ONW

Ponad 582 tys. rolników otrzymało z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 988 mln zł w ramach wypłat wsparcia z tytułu ONW za 2011 r.

Strona 2 z 16