poniedziałek, 27 grudzień 2010 00:00

PROW Polska liderem realizacji programu

Ponad 19 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.
poniedziałek, 27 grudzień 2010 00:00

Ogólne zasady wypłaty płatności

Wysokość jednolitej płatności obszarowej, przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich, płatności uzupełniającej, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (zwanych płatnościami obszarowymi), w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami obszarowymi i stawek płatności za 1 ha tej powierzchni, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.

 

poniedziałek, 27 grudzień 2010 00:00

Ogólne zasady przyznawania płatności

Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz płatność do krów i owiec są przyznawane na wniosek rolnika.
Rolnik, który w 2009 roku złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, otrzymuje z ARiMR spersonalizowany wniosek o przyznanie płatności na rok 2010 wraz z materiałem graficznym i informacją dotyczącą maksymalnego kwalifikowanego obszaru na działce ewidencyjnej, ustalonego w oparciu o system identyfikacji działek rolnych.

Wprowadzona od 2008 r. oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), ma charakter płatności historycznej, niezwiązanej z bieżącą produkcją, która będzie stosowana do dnia 31 grudnia 2013 r. Płatność ta jest płatnością roczną i jest w całości finansowana z budżetu Unii Europejskiej.

 

Oddzielna płatność z tytułu cukru ma charakter płatności historycznej, niezwiązanej z bieżącą produkcją, która będzie stosowana do dnia 31 grudnia 2013 r. Płatność ta jest płatnością roczną, której roczna koperta finansowa od 2009 r. jest stała i wynosi 159 392 tys. euro.

 

czwartek, 23 grudzień 2010 00:00

Wspólna Polityka Rolna Finansowanie

Rolnictwo jest najbardziej wspieranym działem gospodarki w UE, chociaż jego udział w tworzeniu PKB UE-15 wynosił w 2005r. 1,3 proc., a ludność utrzymująca się z pracy w rolnictwie to 3,8 proc. W 1971r. wydatki na rolnictwo stanowiły 79,6 proc. budżetu Wspólnoty, natomiast w roku 1988r. - 67,3 proc. Tak wysokie wsparcie miało wpłynąć na poprawę samowystarczalności żywnościowej Unii. Poziom wydatków ulega jednak stopniowemu zmniejszeniu w wyniku kolejnych reform WPR. Środki przeznaczone na rolnictwo w 2000r. stanowiły 45 proc. całości budżetu UE.

czwartek, 23 grudzień 2010 00:00

Dopłaty ONW na kontach rolników

Ponad miliard zł. dopłat ONW za 2010 r. wypłaciła ARiMR rolnikom gospodarującym w trudnych warunkach np. na słabych glebach Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło w 2010 roku 734 tys. wniosków o przyznanie tzw. dopłat ONW.
środa, 22 grudzień 2010 00:00

Agromy w trosce o rolników

AGROMY  pomaga rolnikom w pozyskiwaniu środków w ramach PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007 - 2013 to unijny program ukierunkowany na wsparcie inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie, które mają na celu poprawę konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.
Strona 16 z 16