czwartek, 15 grudzień 2011 15:03

Na Śląsku szkolili z metody FOTO

7 grudnia 2011r. dyrektor Śląskiego OR ARiMR Stanisław Gmitruk, Rajmund Michalik kierownik Częstochowskiego BP ARiMR, oraz Renata Wolska główny specjalista w Biurze Kontroli na Miejscu i Anna Rybak starszy specjalista częstochowskiego BP - przeprowadzili spotkanie promocyjno-informacyjne dla rolników z rejonu Koniecpolskiego, woj. śląskie, dot. zasad stosowania Kontroli na Miejscu metodą FOTO.

Od 2 stycznia 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie dostępu do płatnych usług doradczych.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

poniedziałek, 12 grudzień 2011 12:29

Działalność pozarolnicza – lista z 8 grudnia

Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na działalność pozarolniczą nie związaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego została opublikowana. Sprawdź.

Ponad 540 tys. rolników otrzymało z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicwa 886 mln zł w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można otrzymać z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013.

Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystępuje do zawierania umów na dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2012 r. Dowiedz się, gdzie będzie można utylizować padłe zwierzęta.

Agencja Rynku Rolnego wypłaca pomoc plantatorom buraka cukrowego stanowiącą rekompensatę części kosztów zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej ze środków Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji wchodzącego w skład Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

Strona 3 z 16