4 listopada był ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy od rolników ich małżonków lub domowników, którzy chcą podejmować dodatkową działalność gospodarczą. Wsparcie takie udzielane jest przez Agencję w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", a do rozdysponowania było w tegorocznym naborze około 375 milionów złotych.

poniedziałek, 07 listopad 2011 08:50

Przywracanie potencjału – jesteś na liście?

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Jeszcze tylko dziś można składać wnioski o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego.

piątek, 28 październik 2011 11:18

Miliony z UE na ochronę środowiska

50 mln euro – to łączna kwota unijnego dofinansowania, o którą mogą ubiegać się projekty z zakresu rekultywacji terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo, a także przedsięwzięcia polegające na zabezpieczeniu osuwisk i budowie umocnień brzegowych.

W 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła ponad 700 tys. wniosków o przyznanie tzw. płatności ONW. Jest to pomoc przeznaczona dla rolników, których gospodarstwa położone są na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego. 17 października w ARiMR rozpoczął się drugi termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy od rolników ich małżonków lub domowników, którzy chcą podejmować dodatkową działalność gospodarczą.

poniedziałek, 24 październik 2011 12:11

Modernizacja gospodarstw – lista z 24 października

Kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w naborze wniosków trwającym od dnia 3 stycznia 2011r. do 17 stycznia 2011 r. oraz od dnia 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.

poniedziałek, 24 październik 2011 09:53

Lubuscy rolnicy pierwsi otrzymają płatności ONW

17 października 2011r. w Lubuskim OR ARIMR odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich mediów z województwa lubuskiego. Otworzyła ją Elżbieta Kwaśniewicz- Dyrektor Lubuskiego OR witając Zofię Szalczyk Zastepcę Prezesa Agencji, kierownictwo LOR oraz licznie przybyłych przedstawicieli mediów regionalnych, izby rolniczej i ośrodków doradztwa rolniczego. Tematem przewodnim konferencji było uruchomienie z dniem 17 października 2011r. płatności z tytułu ONW.

Strona 5 z 16