W związku z wnioskiem Zarządu KRIR z dnia 1 września br. w sprawie dokonania zmian w przepisach wykonawczych dotyczących zasad udzielania przez Agencję Rynku Rolnego dopłat do zużytego do siewu kwalifikowanego materiału siewnego, resort rolnictwa, uwzględniając uwagi samorządu rolniczego, przekazał 13 września b. do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

poniedziałek, 12 wrzesień 2011 10:28

Lista „młodych rolników”, którzy otrzymali pomoc

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała przez weekendem listę określającą kolejność przysługiwania pomocy "młodym rolnikom", którzy złożyli wnioski o wsparcie w 2011 r.

poniedziałek, 12 wrzesień 2011 10:19

Aż 2 nabory na tworzenie miejsc pracy na wsi

Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Natomiast od 27 września rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej". Pomoc z tych dwóch działań finansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i złóż wniosek o przyznanie pomocy!

Na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji przeznaczona została kwota około 34,4 mln EUR.

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy zajmują się oceną wniosków o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie gospodarowania na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, tzw. dopłat ONW, złożonych w 2011 r. w tym roku wywiązali się ze swoich zadań wyjątkowo sprawnie.

Od 27 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na prowadzenie działalności innej niż rolnicza. Agroturystyka, zakłady usługowe i produkcyjne, wyciągi narciarskie - rolnicy mają mnóstwo pomysłów na prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej, korzystając ze środków z PROW 2007-13. Zdjęcia archiwum ARiMR

Budżet Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", wynosi około 3,9 mld zł. Z tej kwoty 2,5 mld zł to pieniądze na działania pomocowe realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego programu.

Strona 7 z 16