poniedziałek, 08 sierpień 2011 07:49

Zniszczone gospodarstwo? Idź po pomoc do ARiMR

Przypominamy, że do 29 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie z PROW 2007 - 2013 na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

poniedziałek, 01 sierpień 2011 13:30

Zwiększają wsparcie dla sektora warzyw po kryzysie

Państwa członkowskie wyraziły zgodę na propozycję Komisji dotyczącą podwyższenia wsparcia UE w ramach planu kryzysowego dla producentów warzyw dotkniętych kryzysem związanym z zakażeniami bakterią E. coli z 210 mln euro do 227 mln euro. Umożliwi to Komisji pozytywne rozpatrzenie 100 proc. wniosków o odszkodowanie, które napłynęły z różnych państw członkowskich.

poniedziałek, 01 sierpień 2011 12:19

Można dostać wyższe zaliczki na inwestycje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przyznać wyższe zaliczki na realizację inwestycji w ramach działań PROW 2007 – 2013.

poniedziałek, 01 sierpień 2011 10:56

Pomoc na zalesianie – dziś ostatni dzień!

1 sierpnia, czyli dziś, jest ostatni dzień w tym roku, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie.

poniedziałek, 01 sierpień 2011 10:46

Rybacy mają szansę ulepszyć flotę

Od dziś ARiMR wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na dostosowanie floty rybackiej do możliwości połowowych.

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoże w odbudowie lasów zniszczonych przez ulewne deszcze, huragany i inne klęski żywiołowe, które wydarzyły się m.in. w ostatnich tygodniach.

300 mln zł łącznego dofinansowania, budowę 11 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków i 21 tysięcy podłączeń do sieci kanalizacyjnej - zakłada ogłoszony dzisiaj przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program skierowany do odbiorców indywidualnych.

Strona 8 z 16