poniedziałek, 30 styczeń 2012 09:26

Ponad 30,4 mld zł wypłacone rolnikom

Ponad 30,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

czwartek, 26 styczeń 2012 15:38

Niedługo nowe oświadczenia

W dniu 5 grudnia 2011 r. na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCOFACH) został pozytywnie zaopiniowany projekt rozporządzenia ustanawiającego wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych z art. 13.1 rozporządzenia 1924/2006.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zatwierdził nowy formularz Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 stycznia 2012 r. złożono 208,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 449,9 mld zł.

czwartek, 19 styczeń 2012 14:25

Zwrot podatku akcyzowego – nowy wzór wniosku

17 stycznia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 15 stycznia 2012 r. złożono 207,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 449,3 mld zł.

Istnieje możliwość udziału w pierwszej edycji międzynarodowych targów Riyadh International Exhibition w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w dniach 20 – 24 lutego 2012 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 8 stycznia 2012 r. złożono 206,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 448,3 mld zł.

Strona 1 z 25