czwartek, 26 styczeń 2012 12:17

Złoty Zysk w Banku BGŻ

26 stycznia rozpoczyna się subskrypcja dwuletniej lokaty inwestycyjnej Złoty Zysk. Oprocentowanie uzależnione jest od kształtowania się ceny złota wyrażonej w postaci wartości indeksu GOLDLNPM (The London Gold Market Fixing Limited PM).

Bank BGŻ modyfikuje ofertę kredytów hipotecznych i budowlanych. Kredyt na mieszkanie w 7 dni.

czwartek, 15 grudzień 2011 08:58

Wymiar miesięcznej składki w I kwartale 2012 r.

Składka, samofinansująca w KRUS świadczenia z ubezpieczenia wymienionego w tytule, zostaje utrzymana w kwocie obowiązującej na IV kwartał, tj. w wysokości 42 zł.

czwartek, 01 grudzień 2011 12:21

Promocyjne Rachunki Lokacyjne w Banku BGŻ

1 grudnia 2011 r. rozpoczyna się w Banku BGŻ kampania sprzedażowo-marketingowa rachunków lokacyjnych Agro Eskalacja i Biznes Eskalacja dla rolników i firm prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie.

czwartek, 01 grudzień 2011 11:20

Składki od ha? KRIR się nie zgadza

W nawiązaniu do expose wygłoszonego przez Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada br., w części dotyczącej spraw wsi, 28 listopada br. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, reprezentując z mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych interesy wszystkich polskich rolników, przekazał Premierowi RP stanowisko w omawianych kwestiach.

czwartek, 24 listopad 2011 12:28

Bałagan, maszyny i agresywna krowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca zgodnie z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20.12.1990 r. jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej. Prowadzi także działalność prewencyjną na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników.

środa, 16 listopad 2011 11:51

„Wypadkowi” rolnicy. Raport

W „Komunikacie o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w III kwartałach 2011 r" KRUS opublikowała najnowsze dane dotyczące wypadków w rolnictwie w tym roku. Wygląda na to, że rolnicy stają się nieco ostrożniejsi.

poniedziałek, 14 listopad 2011 11:31

Obowiązkowe ubezpieczenie od szkód zwierzyny łownej

Z wielu województw napływają do Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioski walnych zgromadzeń izb rolniczych dotyczące problemu niszczenia zasiewów i upraw przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową takie jak żurawie, kormorany, gęsi. Problem ten poruszany był wielokrotnie w korespondencji kierowanej zarówno przez Zarząd KRIR, jak i poszczególne izby rolnicze do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także do Ministra Środowiska – pisze na swojej stronie KRIR.

Strona 1 z 3