poniedziałek, 30 styczeń 2012 13:58

Pogłowie bydła – najnowsze dane

W grudniu 2011 r. pogłowie bydła liczyło 5499,6 tys. sztuk, wykazując spadek w skali roku o 1,1%. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia cieląt (o 1,8%) oraz grupy dorosłego bydła w wieku 2 lat i więcej, w tym krów (odpowiednio o 2,2% i o 2,6%).

poniedziałek, 30 styczeń 2012 09:12

Świński biznes traci... głowy

W końcu listopada 2011 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 13052,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku głęboki spadek o 11,7%.

piątek, 27 styczeń 2012 13:59

Mleczarnie płacą więcej

Przez cały ubiegły rok na rynku mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja cen skupu, niewielkie spadki zaobserwowano jedynie w miesiącach letnich. Według najnowszych danych GUS, w grudniu mleczarnie za surowiec płaciły przeciętnie 129,28 zł/hl, tj. więcej o prawie 2% wobec listopada ub. r. i o ponad 9% w relacji rocznej.

piątek, 27 styczeń 2012 13:54

Sytuacja na rynku drobiu i jaj

Podobnie jak na rynku trzody kształtuje się sytuacja na rynku kurcząt brojlerów. Mimo tego, że opłacalność od lutego ub.r. rosła (poza krótkim okresem stabilizacji w miesiącach październik-listopad 2011 r.), to w grudniu 2011 r. wciąż kształtowała się na poziomie niższym niż przeciętnie w grudniu w latach 2008-10.

Z najnowszych danych Komisji Europejskiej (KE) wynika, że w grudniu 2011 r. po raz kolejny poprawiła się relacja cen żywca i jaj do cen pasz w UE. Po wielu miesiącach niskiej opłacalności w produkcji zwierzęcej, obecnie powraca ona do przeciętnych poziomów.

poniedziałek, 23 styczeń 2012 10:56

Konsumenci będą mogli dokonywać świadomych wyborów

Nowy plan ma uzupełnić luki w unijnym prawodawstwie dotyczącym dobrostanu zwierząt, zapewnić lepszą ochronę zwierząt i umożliwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów.

Komisja Europejska przyjęła 19 stycznia br. nową czteroletnią strategię (na lata 2012–2015), mającą na celu dalszą poprawę dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej.

piątek, 20 styczeń 2012 08:04

Konsolidacja w produkcji mleka postępuje

Dane GUS z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. wskazują, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku trzody chlewnej, tak i w odniesieniu do chowu i hodowli bydła mlecznego w Polsce widoczny jest silny proces koncentracji produkcji.

Strona 1 z 14