sobota, 06 lipiec 2019 13:55

Oleje mają branie

W związku ze spodziewaną mniejszą krajową produkcją rzepaku w sezonie 2010/11, wzrosło zainteresowanie surowcem z zagranicy. Według wstępnych danych Sparks import rzepaku w miesiącach styczeń-lipiec br. wyniósł ponad 88 tys. ton i był o 52% większy od importu w analizowanym okresie roku ubiegłego.

sobota, 06 lipiec 2019 13:55

1,9 mln ton rzepaku – tyle zbierzemy

GUS opublikował „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych", według którego zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 1,9 mln t, tj. o 10,1% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym, natomiast o 58,6% więcej niż w pięcioleciu 2001-2005.

Z danych opublikowanych przez IERiG ż-PIB w „Rynku rolnym" (styczeń 2012), wynika, że w okresie od stycznia do października 2011 roku eksport przetworów warzywnych z Polski ukształtował się na poziomie 385 tys. t i był o blisko 7% niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W ostatni piątek 20.01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 436,15 USD/t i była o 2,5% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w maju 2012 roku wzrosła o 2,4% i wyniosła 439,23 USD/t.

W październiku 2011 roku odnotowano dalszy spadek krajowego przerobu rzepaku. Jak podaje IERiG ż w swojej ostatniej publikacji Rynek rolny, w miesiącu tym zakłady zatrudniające co najmniej 50 pracowników wytworzyły 46,5 tys. t surowego oleju rzepakowego, czyli o ponad 1% mniej w porównaniu z wrześniem i o prawie 22% mniej w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku.

piątek, 27 styczeń 2012 10:32

Najwięcej rzepaku jest w Wielkopolsce

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wskazują, że w 2010 roku uprawą rzepaku i rzepiku w Polsce zajmowało się 85727 gospodarstw, z czego 82910 prowadziło uprawę rzepaku ozimego, natomiast 3232 jarego.

Pod koniec ubiegłego roku została opublikowana 30 pełna edycja Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (CCA).

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2011 rok, w III kwartale wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

Strona 1 z 25