poniedziałek, 30 styczeń 2012 14:00

Szczelinowanie jest bezpieczne dla środowiska

Informacje o zakresie prawa środowiskowego i wymiana poglądów na temat europejskich doświadczeń w poszukiwaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych – to tematy pierwszego spotkania grupy roboczej w sprawie gazu łupkowego. Podczas unijnej debaty Polska prezentowała swoje doświadczenia z poszukiwania tego surowca.

poniedziałek, 30 styczeń 2012 09:10

Ile drzew w lesie, ile lasu w Polsce?

Blisko jedna trzecia Polski ma być pokryta lasami do końca dekady. Do założonego wyniku brakuje nam już niewiele, mimo, że na drodze do celu las przeszkód, w tym brak terenów i małe ekonomiczne zainteresowanie właścicieli gruntów zalesieniami.

czwartek, 26 styczeń 2012 08:59

Zgłaszamy polskie ekotechnologie do GreenEvo

Już tylko miesiąc pozostał na zgłoszenia polskich ekotechnologii do projektu GreenEvo. Po raz trzeci firmy oferujące konkurencyjne rozwiązania dla ochrony środowiska walczą o udział w wielkim wyścigu.

środa, 25 styczeń 2012 14:54

Jak chronić ostatni naturalny las w Europie

Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody zabrał głos w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej – było to głos w debacie o tym, jak chronić ostatni naturalny las w Europie.

RICS publikuje raport z badań na temat niedoboru wody i planowania przestrzennego. Według raportu z badań przeprowadzonych przez RICS, co trzecia osoba na świecie nie ma wystarczającego dostępu do wody.

Dodatkowe 360 mln euro na projekty wodno-ściekowe dla Polski. Kto ma szanse? Nowe umowy i nabór nowych projektów jeszcze przed kwietniem tego roku.

poniedziałek, 16 styczeń 2012 13:49

Odważni ratowali, gdy wszystko tonęło

51 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w zapobieganiu skutków powodzi w 2010 r., uhonorowano odznakami resortowymi „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

poniedziałek, 16 styczeń 2012 13:25

5 mld euro, 5 priorytetów, 5 lat wdrażania ...

Kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego są jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Ma to swoje odzwierciedlenie w łącznej wartości pieniędzy przeznaczonych na ten cel.

Strona 1 z 17