Minister Gospodarki przedłużył do 6 lutego 2012 r. termin konsultacji społecznych pakietu ustaw energetycznych. Pozwoli to przedstawicielom sektora energetycznego oraz partnerom społecznym lepiej zapoznać się z propozycjami Ministerstwa Gospodarki zawartymi w pakiecie.

Trudne czasy dla chińskich producentów turbin wiatrowych: poziom bezpieczeństwa, jakości i obsługi posprzedażowej może przechylić szalę na korzyść firm zachodnich.

Na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce powinniśmy patrzeć w sposób wielopłaszczyznowy. Należy docenić jej znaczenie dla realizacji unijnego celu 20% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz brak bezpośredniego konfliktu z sektorem żywnościowym – powiedział podsekretarz stanu Andrzej Butra podczas konferencji pt. „Ocena oddziaływania energetyki na środowisko".

Przed wprowadzeniem systemów magazynowania energii elektrycznej na masową skalę trzeba rozwiązać wiele zagadnień technologicznych.

W chwili gdy cofane są dotacje w Argentynie dla firm i użytkowników prywatnych na energię elektryczną, gaz i wodę, rząd argentyński powinien rozstrzygnąć nie załatwioną kwestię wytwarzania energii elektrycznej za pośrednictwem innych metod, bardziej przyjaznych dla środowiska i tym samym rozszerzyć ofertę.

środa, 28 grudzień 2011 11:59

Wsparcie dla zielonej energii

Efektywny system wsparcia produkcji zielonej energii oraz ochrona wrażliwych odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego to główne rozwiązania, które wprowadzą nowe ustawy prawo energetyczne, prawo gazowe i o odnawialnych źródłach energii. Pakiet regulacji opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki zaprezentował wicepremier Waldemar Pawlak 22 grudnia 2011 r. podczas konferencji „Nowa energia w prawie".

środa, 21 grudzień 2011 10:37

Ile zużyliśmy energii odnawialnej?

GUS przedstawia zebrane dane na temat zużycia energii odnawialnej w roku 2009 i 2010. Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE każde państwo członkowskie dba o to, aby jego udział

- Wskaźniki podaży i popytu pozwalają spodziewać się w najbliższych latach złotej ery gazu ziemnego. Błękitne paliwo i odnawialne źródła energii mogą do 2035 r. zaspokajać dwie trzecie światowego wzrostu zapotrzebowania na energię – powiedział dr Fatih Birol, główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Strona 1 z 9