piątek, 27 styczeń 2012 10:26

W 2012 Unia odnotuje wyższe zbiory?

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Autorzy wydanego 19 stycznia br. raportu Strategie Grains utrzymali swoją dotychczasową prognozę zbiorów zbóż w UE w kolejnym sezonie 2012/2013. Według ich szacunków wyniosą one blisko 290 mln t, wobec 285 mln t zebranych w sezonie bieżącym.


Prognozy dla poszczególnych gatunków zbóż też nie uległy zasadniczym zmianom. W przypadku pszenicy zbiory oczekiwane są w 2012 r. na poziomie 133,3 mln t (129,5 mln t w 2011 r.), jęczmienia 54,5 mln t (51,8 mln t w 2011 r.), a kukurydzy 62,3 mln t (65,3 mln t w 2011 r.).

Warto dodać, iż eksperci francuskiej firmy analitycznej Tallage (wydawca raportu Strategie Grains) oceniają, że w sezonie 2012/2013 wolumen importu pszenicy do Wspólnoty spadnie, mimo przewidywanego wzrostu popytu ze strony unijnych odbiorców. Z szacunków opublikowanych w raporcie wynika, że import pszenicy do UE wyniesie w przyszłym sezonie 4,3 mln t, podczas gdy w bieżącym sezonie 2011/2012 oczekiwany jest na poziomie 5,3 mln ton.

Warto dodać, że jednocześnie przewiduje się zwiększenia eksportu tego zboża do 16 mln ton, wobec szacunków 14,4 mln t w trwającym sezonie. Oznacza to poprawę w saldzie wymiany handlowej Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o popyt na pszenicę, to z prognoz przedstawionych przez francuskich analityków wynika, że w kolejnym sezonie 2012/2013 możliwy jest jedynie nieznaczny wzrost, o ok. 600 tys. ton, do 119 mln ton.

Niemniej jednak, zarówno w przypadku trwającego sezonu 2011/2012, jak i przyszłego 2012/2013, prognozy analityków Tallage są optymistyczne i wskazują na stopniowe odbudowanie się zapasów pszenicy we Wspólnocie. Według ich oceny w ostatnim dniu czerwca 2012 r. (czyli koniec sezonu 2011/2012) zapasy tego zboża w unijnych magazynach wyniosą 13,2 mln t, czyli będą o 2 mln t wyższe niż w analogicznym okresie 2011 roku.

Ponadto, przewidują oni, że w przypadku realizacji opisanych prognoz w zakresie wielkości zbiorów, zapotrzebowania oraz zmian w handlu zagranicznym kolejny sezon przyniesie dalszą odbudowę zapasów, które na koniec czerwca 2013 roku osiągną poziom 15,8 mln ton.

Przedstawione w styczniowym raporcie Strategie Grains spojrzenie na rozwój sytuacji popytowo-podażowej na wspólnotowym rynku pszenicy należy uznać za optymistyczne.

Realizacja tych oczekiwań byłaby czynnikiem działającym w kierunku spadku cen zbóż. W swojej analizie skoncentrowaliśmy się na pszenicy, gdyż w ocenie specjalistów Banku BGŻ, sytuacja na tym rynku ma największy wpływ na kształtowanie się ogólnych tendencji na wspólnotowym rynku zbóż - ceny pszenicy silnie wpływają na kształtowanie się cen pozostałych zboż. Jednakże w ostatniej dekadzie czynni popytowo - podażowe na rynku unijnym mają coraz mniejszy wpływ na poziom cen. Wraz z liberalizacją Wspólnej Polityki Rolnej rośnie znacznie m.in. tendencji globalnych, polityki handlowej w różnych regionach świata oraz nastrojów na rynkach terminowych.

 

 


Źródło: analizy.bgz.pl Bank BGŻ AgroMonitor Nr 225 – 23 stycznia 2012 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.