środa, 07 grudzień 2011 14:19

Uchwalenie ustawy o rynku ziemi na Ukrainie tuż tuż

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rada Najwyższa Ukrainy przygotowuje się do ostatecznego rozpatrzenia projektu ustawy o rynku ziemi. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w dniu 8 grudnia 2011 r. W ocenie Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy W. Litwina rozpatrzenie w/w projektu ustawy może jednak być po raz kolejny odłożone w czasie ze względu na konieczność doprecyzowania szeregu zawartych w niej regulacji prawnych.


Równocześnie Przewodniczący W. Litwin podkreślił, iż niezależnie od uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukrainy projektu ustawy i podpisania tej ustawy przez Prezydenta Ukrainy Wikora Janukowycza, dokument ten wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r. Sytuacja taka wynika z konieczności rozpatrzenia przez ukraiński parlament w ciągu kolejnych 12 miesięcy ponad 4 tys. poprawek do w/w dokumentu, wniesionych przez parlamentarzystów.

Aktualnie na Ukrainie obowiązuje moratorium na obrót ziemią o przeznaczeniu rolnym, które corocznie jest przedłużane (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, moratorium to ma obowiązywać do 1 stycznia 2012 r.). Moratorium to ma zostać zniesione po przyjęciu przez ukraiński parlament ustaw „O rynku ziemi" i „O państwowym kadastrze ziemi", prace nad którymi rozpoczęły się w jeszcze 2004 r. Ustawa „O państwowym kadastrze ziemskim" ostatecznie uchwalona została na początku lipca 2011 r.

Równolegle z pracami nad tą ustawą prowadzone są prace nad projektem ustawy „O rynku ziemi". Prace nad tą ustawą ukraiński parlament rozpoczął w czerwcu 2011 r., a jej przyjęcie ma nastąpić, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli władz Ukrainy, do końca 2011 r.

Ziemia rolna na Ukrainie zajmuje 42,4 mln ha (70% terytorium Ukrainy, 0,8% światowej powierzchni gruntów rolnych). Na dzień dzisiejszy pod uprawę wykorzystywanych jest 35 mln ha. Z przeprowadzonego przez Centrum Socjalnych Ekspertyz Instytutu Socjologii Akademii Nauk Ukrainy oraz Państwową Agencję Ukrainy ds. Gruntów badania opinii publicznej wynika, iż po planowanym zniesieniu moratorium na obrót ziemią rolną 68,5% jej właścicieli planuje dzierżawić tę ziemię, 9,8% - planuje ją uprawiać we własnym zakresie, 6,3% - planuje ją podarować innym osobom, 3,1% - planuje utworzyć na jej bazie gospodarstwo farmerskie, 1,2% - planuje dokonać jej wymiany na inne rzeczy materialne, a 0,8% - planuje przekazać ją do kapitału statutowego przedsiębiorstwa rolnego. Jedynie 11,8% właścicieli ziemi rolnej planuje sprzedać posiadane przez nich grunty.

 


Źródło: kiev.trade.gov.pl, „Unian", „Delo", „Ekonomiczeskije Izwiestia" (grudzień 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.