wtorek, 13 grudzień 2011 12:56

Ukraiński parlament rozpoczął prace nad ustawą „O rynku ziemi"

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Rada Najwyższa Ukrainy - po dopracowaniu przez Komitet ds. Rolnych Rady Najwyższej Ukrainy projektu ustawy „O rynku ziemi" - rozpoczęła rozpatrywanie tego dokumentu. Ukraiński parlament odrzucił jedną z zaproponowanych poprawek do projektu ustawy, zakładającą przedłużenie do 1 stycznia 2013 r. aktualnie obowiązującego na Ukrainie moratorium na obrót ziemią rolną.


Pozostałe założenia tej ustawy zostały natomiast utrzymane i mają być przedmiotem dalszej dyskusji na forum Rady Najwyższej Ukrainy.

Ostateczne informacje na ten temat zostaną przedstawione przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie po oficjalnym opublikowaniu ustawy - co uzależnione jest od uchwalenia projektu ustawy przez Radę Najwyższą Ukrainy (możliwość odrzucenia projektu) i późniejszego podpisania ustawy przez Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza (możliwość weta).

Aktualnie na Ukrainie obowiązuje moratorium na obrót ziemią o przeznaczeniu rolnym, które corocznie jest przedłużane (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, moratorium to ma obowiązywać do 1 stycznia 2012 r.).
Moratorium to ma zostać zniesione po przyjęciu przez ukraiński parlament ustaw „O rynku ziemi" i „O państwowym kadastrze ziemi", prace nad którymi rozpoczęły się jeszcze w 2004 r. Ustawa „O państwowym kadastrze ziemskim" ostatecznie uchwalona została na początku lipca 2011 r.

Równolegle z pracami nad tą ustawą prowadzone są prace nad projektem ustawy „O rynku ziemi". Prace nad tą ustawą ukraiński parlament rozpoczął w czerwcu 2011 r., a jej przyjęcie miało nastąpić, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli władz Ukrainy, do końca 2011 r.

Ziemia rolna na Ukrainie zajmuje 42,4 mln ha (70% terytorium Ukrainy, 0,8% światowej powierzchni gruntów rolnych). Na dzień dzisiejszy pod uprawę wykorzystywanych jest 35 mln ha. Z przeprowadzonego przez Centrum Socjalnych Ekspertyz Instytutu Socjologii Akademii Nauk Ukrainy oraz Państwową Agencję Ukrainy ds. Gruntów badania opinii publicznej wynika, iż po planowanym zniesieniu moratorium na obrót ziemią rolną 68,5% jej właścicieli planuje dzierżawić tę ziemię, 9,8% - planuje ją uprawiać we własnym zakresie, 6,3% - planuje ją podarować innym osobom, 3,1% - planuje utworzyć na jej bazie gospodarstwo farmerskie, 1,2% - planuje dokonać jej wymiany na inne rzeczy materialne, a 0,8% - planuje przekazać ją do kapitału statutowego przedsiębiorstwa rolnego. Jedynie 11,8% właścicieli ziemi rolnej planuje sprzedać posiadane przez nich grunty.

 


Źródło: kiev.trade.gov.pl, „Kommersant", „Unian", „Uriadowyi Kurier", „Ukraińskie Nowyny", „Ekonomiczeskije Izwiestia" 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.