środa, 18 styczeń 2012 13:09

Zamieszanie wokół ustawy o sprzedaży ziemi rolnej na Ukrainie

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Rada Najwyższa Ukrainy nadal prowadzi prace nad projektem ustawy „O rynku ziemi". Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ostateczne głosowanie nad tą ustawą nie zostało przeprowadzone na początku stycznia 2012 r. - co jest spowodowane rozbieżnościami odnośnie ostatecznego kształtu tej ustawy.


W szczególności dyskusje wzbudzają zapisy dotyczące niejasnych zasad działalności Banku Ziemskiego (nowo tworzonej struktury, która ma reprezentować państwo w stosunkach prawnych na rynku ziemi), a także zakaz kupowania ziemi rolnej przez osoby prawne utworzone na Ukrainie. Największe jednak kontrowersje wzbudzają nowo zaproponowane propozycje dotyczące wprowadzenia ograniczeń w zakresie maksymalnej powierzchni ziemi rolnej, jaką po wejściu w życie w/w ustawy mógłby dzierżawić jeden podmiot (jedna z zaproponowanych w tym zakresie propozycji przewidywała, iż powierzchnia ta nie mogłaby przekraczać 6 tys. ha w danym rejonie i łącznie nie więcej niż 5% w danym obwodzie, inna - 10% w każdym rejonie i nie więcej niż łącznie 100 tys. ha w Ukrainie).

Zgodnie z najnowszymi ocenami, projekt tej ustawy może zostać skierowany do ostatecznego głosowania przez Radę Najwyższą Ukrainy na początku lutego 2012 r.

Równocześnie w trwającą dyskusją nad ostatecznym kształtem ustawy Izba Rachunkowa Ukrainy poinformowała, iż w związku z opóźnieniem wdrożenia na Ukrainie reformy rolnej istnieje zagrożenie niezrealizowania projektu Banku Światowego, ukierunkowanego na sfinansowanie stworzenia na Ukrainie systemu kadastru ziemskiego.

Aktualnie na Ukrainie obowiązuje moratorium na obrót ziemią o przeznaczeniu rolnym, które corocznie jest przedłużane - w grudniu 2011 r. moratorium to przedłużono do 1 stycznia 2013 r.

Moratorium to ma zostać zniesione po przyjęciu przez ukraiński parlament ustaw „O rynku ziemi" i „O państwowym kadastrze ziemi", prace nad którymi rozpoczęły się jeszcze w 2004 r. Ustawa „O państwowym kadastrze ziemskim" ostatecznie uchwalona została na początku lipca 2011 r.

Równolegle z pracami nad ustawą prowadzone są prace nad projektem ustawy „O rynku ziemi". Prace nad tą ustawą ukraiński parlament rozpoczął w czerwcu 2011 r., a jej przyjęcie miało nastąpić, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli władz Ukrainy, na przełomie 2011/2012 r.

Ziemia rolna na Ukrainie zajmuje 42,4 mln ha (70% terytorium Ukrainy, 0,8% światowej powierzchni gruntów rolnych). Na dzień dzisiejszy pod uprawę wykorzystywanych jest 35 mln ha. Z przeprowadzonego przez Centrum Socjalnych Ekspertyz Instytutu Socjologii Akademii Nauk Ukrainy oraz Państwową Agencję Ukrainy ds. Gruntów badania opinii publicznej wynika, iż po planowanym zniesieniu moratorium na obrót ziemią rolną 68,5% jej właścicieli planuje dzierżawić tę ziemię, 9,8% - planuje ją uprawiać we własnym zakresie, 6,3% - planuje ją podarować innym osobom, 3,1% - planuje utworzyć na jej bazie gospodarstwo farmerskie, 1,2% - planuje dokonać jej wymiany na inne rzeczy materialne, a 0,8% - planuje przekazać ją do kapitału statutowego przedsiębiorstwa rolnego. Jedynie 11,8% właścicieli ziemi rolnej planuje sprzedać posiadane przez nich grunty.

 

 


Źródło: kiev.trade.gov.pl, „Ekonomiczeskije Izwiestia", „Kommersant" 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.