poniedziałek, 17 październik 2011 11:07

Wypadkowe rolnictwo – cała prawda o odszkodowaniach

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

W I półroczu 2011r. zgłoszono do KRUS 12 588 zdarzeń wypadkowych, w porównaniu do I półrocza 2010 r. o 548 (4,2%) mniej. Nie wszyscy jednak otrzymali pomoc. Decyzje odmowne podjęto wobec 4 870 spraw, w porównaniu I półrocza 2010 r. wydano ich o 489 (9,1%) mniej.


Wypadek podczas pracy najczęściej wiąże się z wypłatą odszkodowania. I tak wypłatą jednorazowego odszkodowania zakończono postępowanie wobec 8 788 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 40 ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. odnotowano zmniejszenie decyzji przyznających o 77 (0,9%) i taką samą liczbę wypadków śmiertelnych.

Co się stało?
Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu dochodziło wskutek wypadków z grup:
- „upadek osób"– 4 106 poszkodowanych, (46,7% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowych odszkodowań w okresie sprawozdawczym),
- „pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn" – 1 211poszkodowanych (13,8% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowych odszkodowań w okresie sprawozdawczym wypadków),
- „uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta" – 1 122 poszkodowanych (12,8% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowych odszkodowań w okresie sprawozdawczym).

Na szczęście, najczęściej nie dochodziło do znaczącego uszczerbku na zdrowiu. W większości wypadków orzeczono uszczerbek na zdrowiu nieprzekraczający 5%, (dotyczyło to 64,7% spraw zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań).

Ile było wypadków?
Na 1 000 ubezpieczonych w KRUS przypadło 5,8 wypadków (według decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie).

Wypadki śmiertelne stanowiły 0,45% wszystkich wypadków zakończonych wypłatą świadczeń. Częstotliwość tych wypadków wyniosła na 100 000 ubezpieczonych. Najczęściej zgonem kończyły się wypadki z grup: „przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu" – zginęło 10 osób, „nagłe zachorowania" – 8 poszkodowanych oraz „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń" i „upadek osób" zginęło po 6 osób w każdej z grup.

Ile zgłoszono wniosków o jednorazowe odszkodowanie?
Zgłoszono 130 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej o 23 (17,7 %), więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano 32 decyzje odmowne i 87 przyznających. W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku liczba decyzji odmownych zwiększyła się o 12 (60%) a decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie o 10 (13%). Wśród 87 chorób zawodowych powodujących uszczerbek na zdrowiu i wypłatę jednorazowych odszkodowań stwierdzono 78 chorób zakaźnych (głównie boreliozę i kleszczowe zapalenie opon mózgowych), 5 chorób układu oddechowego, 2 choroby skóry i 2 choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy.

Źródło: krus.gov.pl (październik 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.