środa, 16 listopad 2011 11:51

„Wypadkowi” rolnicy. Raport

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

W „Komunikacie o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w III kwartałach 2011 r" KRUS opublikowała najnowsze dane dotyczące wypadków w rolnictwie w tym roku. Wygląda na to, że rolnicy stają się nieco ostrożniejsi.


Według raportu KRUS, w ciągu trzech kwartałów 2011 r. zgłoszono do KRUS 19 502 zdarzeń wypadkowych, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. jest to o 801 (3,9%) mniej. Decyzje odmowne podjęto wobec 6 920 spraw, w porównaniu do trzech kwartałów 2010 r. wydano ich o 706 (9,3%) mniej. Wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończono postępowanie wobec 12 734 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 52 ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. odnotowano zmniejszenie decyzji przyznających o 18 (0,14%) i o 10 (16,1%) mniej wypadków śmiertelnych.

Co było najczęstszym powodem?
Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu dochodziło wskutek wypadków z grup zdarzeń:
- „upadek osób" – 6 550 poszkodowanych, (51,4% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania w okresie sprawozdawczym),
- „pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn" – 1 611 poszkodowanych (12,7% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania w okresie sprawozdawczym wypadków),
- „uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta" – 1 481 poszkodowanych (11,6% wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowych odszkodowań w okresie sprawozdawczym).

W większości wypadków orzeczono uszczerbek na zdrowiu nieprzekraczający 5%, (dotyczyło to 63% spraw zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań).

Na 1 000 ubezpieczonych w KRUS przypadło 8,4 wypadków (według decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie).

Wypadki śmiertelne
Wypadki śmiertelne stanowiły 0,41% wszystkich wypadków zakończonych wypłatą świadczeń. Częstotliwość tych wypadków wyniosła na 100 000 ubezpieczonych. Najczęściej zgonem kończyły się wypadki z grup: „przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu" – zginęło 15 osób, „nagłe zachorowania" – 9 zgonów oraz „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń" śmierć poniosło 7.

Ilu dostało odszkodowanie, a ilu nie
Zgłoszono 191 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej o 27 (16,5 %) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wydano 50 decyzji odmownych jednorazowe odszkodowanie i 140 przyznających. W porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego roku liczba decyzji odmownych zwiększyła się o 17 (60%) a decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie o 12 (13%). Wśród 140 chorób zawodowych powodujących uszczerbek na zdrowiu i wypłatę jednorazowych odszkodowań stwierdzono 124 choroby zakaźne (głównie boreliozę i kleszczowe zapalenie opon mózgowych), 7 chorób układu oddechowego, 5 chorób skóry i 4 choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy.

wypadki w rolnictwie


Źródło: krus.gov.pl Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w III kwartałach 2011 r." (listopad 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.