wtorek, 20 grudzień 2011 08:14

KRIR walczy o warunki WPR dla rolników

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Aktualnie mają miejsce konsultacje z ekspertami, organizacjami rolniczymi i społecznymi, co do rozwiązań prawnych w zakresie WPR 2014-2020. Zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, w tym dla realizacji tak istotnych wspólnotowych celów jak bezpieczeństwo żywnościowe oraz zrównoważony rozwój całej UE.


Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że Polska Prezydencja zainicjowała intensywne prace w Radzie UE nad w/w propozycjami legislacyjnymi. Prace te będą kontynuowane przez kolejne prezydencje. Propozycje KE trafiły również do Parlamentu Europejskiego.

W ramach wspomnianych konsultacji, 30 listopada br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, swoje uwagi do propozycji KE w zakresie przyszłego kształtu polityki rolnej. 16 grudnia br. Zarząd KRIR przekazał na ręce Premiera RP przedmiotowe uwagi oraz wniósł o włączenie się w prace nad przyszłym kształtem polityki rolnej. Samorząd rolniczy poinformował Prezesa Rady Ministrów, iż nie zgadza się na przedstawioną przez KE formą dokumentów, gdyż propozycje Komisji Europejskiej nie mówią o wyrównaniu dopłat bezpośrednich dla wszystkich rolników UE. Samorząd rolniczy domaga się, aby Komisja opracowała nowe zasady naliczania płatności bezpośrednich, ponieważ obowiązujące zasady nie odzwierciedlają obecnej światowej sytuacji. Kryteria naliczania płatności powinny być mierzalne, oparte o sprawiedliwe i obiektywne wskaźniki takie same dla wszystkich krajów UE.

Izby Rolnicze ze swojej strony wykorzystują wszystkie możliwości lobbowania na rzecz pożądanych dla Polski rozwiązań w zakresie WPR na lata 2014-2020, czy to na forum krajowym poprzez udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez upoważnione resorty, czy na forum UE, jako członek europejskiej organizacji rolników Copa – Komitetu, którego Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz jest Wiceprzewodniczącym od kwietnia 2011 r.

Zarząd KRIR jest przekonany, że zjednoczone wysiłki doprowadzą do tak oczekiwanych przez polskich rolników zmian w unijnej polityce rolnictwa, dlatego liczy na poparcie Premiera RP w przedstawionych kwestiach i wsparcie w negocjacjach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oczekuje od Premiera aktywnego włączenia się w te negocjacje i mocne stanowisko całego Rządu w sprawie warunków WPR dla polskich rolników. Ważne jest, aby polscy rolnicy mieli równe szanse na jednolitym rynku rolnym.

 


Źródło: krir.pl Krajowa Rada Izb Rolniczych, Katarzyna Kuznowicz (grudzień 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.