wtorek, 20 grudzień 2011 12:47

Inteligentny i trwały rozwój gospodarczy

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

8 posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się dnia 8 grudnia 2011 r. w Brukseli z udziałem przedstawicieli Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich oraz Instytucji Zarządzających Państw Członkowskich jak również organizacji działających w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich.


Spotkaniu przewodniczył Pan Rob Peters Dyrektor Wydziału Europejskiej Sieci i Monitorowania Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI).

Podczas posiedzenia przedstawiono zarys propozycji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 opartej na strategii «Europa 2020», która zaleca «inteligentny i trwały rozwój gospodarczy».

Przy opracowywaniu propozycji wykorzystano przede wszystkim doświadczenia programu Leader oraz znaczenie jakie ma odgrywać sieciowanie we wdrażaniu polityki rolnej w nowym programowaniu. Podkreślono potrzebę kontynuacji działań sieciowych korzystając z motta «Łączmy wiejską Europę» oraz wzmocnienia koordynacji sieci zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym, rozwijania wymiany wiedzy i informacji oraz wielostronnej współpracy kładąc szczególny nacisk na partnerstwa innowacyjne oraz współpracę środowiska naukowo-badawczego z grupami lokalnymi. Komisja Europejska liczy na większe angażowanie się wszystkich interesariuszy w realizację działań i projektów przynoszących wartość dodaną.
W obszarze działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w najbliższym czasie planowane są liczne warsztaty na temat zagadnień odnoszących się do wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku jak również powołanie dwóch grup fokusowych w zakresie dostarczania usług środowiskowych oraz transferu wiedzy i innowacji.

Zadaniem tych grup funkcjonujących na zasadach wolontariatu będzie zapewnienie wsparcia i informacji w przygotowaniach następnego okresu programowania. Udział w pracach grup jest otwarty dla wszystkich członków Komitetu Koordynacyjnego i innych uczestników wyznaczonych przez członków Komitetu. Grupa fokusowa dotycząca zagadnień środowiskowych podejmie pracę w styczniu 2012 r., natomiast druga grupa fokusowa ds. transferu wiedzy i innowacji rozpocznie działalność dopiero w czerwcu lub lipcu 2012 r., co zostanie ustalone na kolejnym Komitecie Koordynacyjnym.

 


Źródło: ksow.pl Krajowa Rada Izb Rolniczych (grudzień 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.