środa, 21 grudzień 2011 14:32

Kilka sukcesów polskiej prezydencji

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki prowadził ostatnią, podczas polskiej prezydencji, Radę Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, która odbyła się w dniach 15 – 16 grudnia w Brukseli.


Sukcesem polskiej prezydencji było przyjęcie Konkluzji Rady dotyczącej Zielonej Księgi w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych. Po raz pierwszy od lat udało się na forum tej Rady osiągnąć jednomyślność i przyjąć konkluzję Rady.

Polska prezydencja uzyskała także polityczne porozumienie w kwestii programu pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej. Osiągnięte z bardzo dużym wysiłkiem porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego zapewni kontynuację programu w latach 2012 – 2013. Roczny budżet programu ustalono na kwotę 500 mln euro. Ministrowie rolnictwa w otwartej dla publiczności debacie po raz pierwszy wypowiedzieli się na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2013r. (tzw. II filar WPR). W czasie debaty ministrowie podkreślili potrzebę uproszczenia tej polityki oraz zapewnienia odpowiednich środków na realizację nowych wyzwań oraz poprawę konkurencyjności sektora rolnego.

Państwa członkowskie przychylają się do opinii, że polityka ta powinna sprzyjać innowacyjności, inwestycjom w różne formy działalności gospodarczej rolników. Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna być polityką wyrównującą warunki rozwoju w państwach członkowskich.

Tradycyjnie też grudniowe posiedzenie dotyczyło m.in. możliwości połowowych w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb na rok 2012 na wodach Atlantyku, Kanału oraz Morza Północnego oraz na Morzu Czarnym. Omówione zostały także założenia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa. Osiągnięte zostało porozumienie polityczne w sprawie możliwości połowowych na Morzu Czarnym. Porozumieniem zakończyły się także negocjacje w sprawie kwot połowowych na 2012rok.

W sprawach różnych ministrowie wysłuchali sprawdzania Komisji Europejskiej na temat ochrony zwierząt podczas transportu, a także informacji prezydencji dotyczącej negocjacji w zakresie kodeksu żywnościowego, jak i wniosku delegacji cypryjskiej dotyczącego przetworzonych owoców cytrusowych oraz informacji delegacji Węgier w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających organizmy modyfikowane genetycznie.

 


Źródło: minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (grudzień 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.