wtorek, 10 styczeń 2012 12:21

Prezes KRIR do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Prezes KRIR wyraził swoje stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy odnośnie opłacania składki zdrowotnej przez rolników.


Mając na uwadze toczące się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w związku z podjętą w dniu 4 stycznia br. przez Radę Ministrów decyzją w sprawie przyjęcia projektu ustawy regulującej system opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, który zakłada, że składka za ubezpieczenie zdrowotne w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 6 ha przeliczeniowych będzie wynosić dodatkowo 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, 9 stycznia br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Premiera RP w poniższej sprawie.

Wyrażając stanowisko, że składka zdrowotna dla rolników powinna być pobierana od wpływów z podatku rolnego, który w chwili obecnej zastępuje podatek dochodowy od działalności rolniczej – Prezes KRIR zauważa jednak, że obecnie propozycja Rządu RP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest dodatkowo zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej za uczące się dzieci do 25 roku życia i pracującego w gospodarstwie współmałżonka – tak jak ma to miejsce w przypadku płacenia składek zdrowotnych do ZUS przy samo zatrudnieniu, a także określenie górnego pułapu wysokości składki na odpowiednim poziomie. Stworzenie rolnikom podstaw prawnych do skorzystania z takich możliwości, zyska zdaniem samorządu rolniczego aprobatę ogółu społeczeństwa – czytamy na stronie KRIR.

 

 


Źródło: krir.pl Krajowa Rada Izb Rolniczych (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.