poniedziałek, 23 styczeń 2012 14:14

„Powinniśmy wybiegać myślą w przyszłość”

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

„Zielony Tydzień" to także miejsce dyskusji o najbardziej istotnych zagadnieniach polityki rolnej. Odbywa się tu Światowe Forum dla Wyżywienia i Rolnictwa, któremu towarzyszy Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa, organizowany przez Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Głównym tematem tegorocznego forum jest „Bezpieczeństwo żywnościowe poprzez zrównoważony rozwój - wykorzystanie w rolnictwie ograniczonych zasobów".


Podczas szczytu stwierdzono, że kwestia bezpieczeństwa żywnościowego musi być jednym z priorytetowych działań politycznych, zarówno na szczeblu globalnym, jak i krajowym. Sytuacja żywnościowa na świecie jest w dalszym ciągu bardzo napięta.

Z informacji przedstawionych przez FAO wynika, że w ubiegłym roku liczba głodujących osób na świecie wynosiła 925 milionów, podczas gdy populacja świata liczyła w tym czasie ok. 6,9 miliardów ludzi. Według prognoz do 2050 r. na Ziemi będzie mieszkało ponad 8 miliardów ludzi.

- W ocenie Polski, kluczowym znaczeniem w temacie bezpieczeństwa żywnościowego jest zrównoważone zwiększanie produkcji i dążenie do równowagi w rolnictwie uwzględniającym kwestie klimatyczne, ochronę naturalnych zasobów ziemi, zwłaszcza dostępności do zdatnej wody, ale także poprzez dbałość o bioróżnorodność. W tym celu, stosując postęp biologiczny należy podejmować działania dostosowawcze, ale jednocześnie przeciwdziałać nasilającym się skutkom zmian klimatycznych i wspierać rozwój produkcji rolnej poprzez zrównoważony rozwój – powiedział uczestniczący w szczycie podsekretarz stanu Andrzej Butra.

Wiceminister podkreślił, że rolnictwo staje przed zadaniem wyprodukowania, w zrównoważony sposób, większych ilości żywności oraz ich odpowiedniego udostępnienia. Jednocześnie rolnictwo powinno również przyczyniać się do zachowania różnorodności biologicznej, ochrony wrażliwych terenów, a także do ochrony i zachowania naturalnego obiegu wody i materii. Zadaniem rolnictwa powinna być również produkcja w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Dzisiejszy, berliński szczyt był dla ministrów rolnictwa z całego świata okazją do wypracowania kierunków nowych rozwiązań.

- Nie można zapominać, iż żyjemy w zmieniającym się dynamicznie świecie i rozwiązania które stosujemy dzisiaj mogą okazać się niewystarczające, aby odpowiedzieć na wyzwania przyszłości. Dlatego powinniśmy wybiegać myślą w przyszłość. Unia Europejska powinna być w tej dziedzinie liderem pokazując w praktyce na czym polega idea zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób wzmacniać pozycję konkurencyjną producentów, zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe, a jednocześnie zachować walory środowiskowe – zauważył wiceminister Butra.

W dzisiejszym spotkaniu wzięło udział ponad 70. przedstawicieli resortów rolnictwa z całego świata. W ramach targów „Zielony Tydzień" została dziś zorganizowana konferencja na temat obecnej sytuacji i przyszłości rynku mleka. W imieniu ministra rolnictwa, uczestniczył w niej główny inspektor artykułów rolno – spożywczych Stanisław Kowalczyk. Konferencję zorganizował Federalny Związek Niemieckich Hodowców Bydła Mlecznego.

W trakcie dyskusji poruszano głównie kwestię prac nad tzw. pakietem mlecznym oraz omawiano skutki jego wprowadzenia.

- Prowadzenie obecnie dyskusji na temat organizacji rynku mleka i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla zapewnienia opłacalności produkcji, w tym w zakresie wysokości cen oferowanych producentom mleka, jest niezwykle istotne w związku z prowadzoną debatą prowadzoną na forum Unii Europejskiej o kształcie WPR w perspektywie 2020 roku. Sektor mleczarski wymaga zachowania mechanizmów regulacyjnych. Według Polski właściwe zarzadzanie systemem kwot mlecznych pozwoli na dostosowanie wielkości produkcji mleka do popytu na rynku krajowym i zagranicznym i w konsekwencji na stabilizację cen mleka – powiedział Stanisław Kowalczyk.

Niemcy są największym producentem mleka w UE, a Polska zajmuje 6. pozycję pod względem skupu mleka w UE. Podczas konferencji stwierdzono, że prace nad pakietem legislacyjnym WPR 2020 stanowią okazję do wypracowania takich rozwiązań na rynku mleka, które w większym stopniu uwzględnią interesy jego producentów, a przy tym będą korzystne dla konsumentów.

 

 


Źródło: minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.