sobota, 15 styczeń 2011 23:14

ANR: Przyspieszaliśmy i ułatwialiśmy dzierżawę

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W ostatnich 2 latach, jak podaje opinii publicznej ANR, wszelkie działania Agencji były podporządkowane przyspieszeniu procesu prywatyzacji majątku Zasobu.

 

W latach 2009-2010 w ANR przeprowadzono wiele uregulowań wewnętrznych zapewniających zwiększenie efektywności i przejrzystości działania oraz przyspieszenie realizacji zadań Agencji. Wydano ponad 70 zarządzeń dotyczących różnych sfer działania instytucji. Wprowadzane zmiany miały na celu przede wszystkim likwidację dotychczasowych ograniczeń, usprawnienie procedur i ich dopasowanie do aktualnych uwarunkowań rynkowych. Przeprowadzono także wiele zmian organizacyjnych, ukierunkowanych na wzmocnienie służb zajmujących się sprzedażą nieruchomości.

Dokonano istotnych zmian w odniesieniu do zasad dzierżawy nieruchomości, które sprzyjać mają intensyfikacji sprzedaży. Wydzierżawianie nieruchomości ogranicza się obecnie do sytuacji, kiedy dana nieruchomość z określonych przyczyn nie może lub nie powinna być przeznaczona do sprzedaży. Jak informuje ANR, rok 2010 był kolejnym, kiedy spadała powierzchnia dzierżawionych nieruchomości oraz liczba umów dzierżawy. Po raz pierwszy w historii Agencji ta ostatnia spadła poniżej 100 tysięcy i obecnie wynosi ok. 95 tysięcy. Ubiegły rok był kolejnym kiedy Agencja wydzierżawiła bardzo mało gruntów, a mianowicie niecałe 17 tys. ha (zawarto tylko ok. 1300 nowych umów dzierżawy). Skrócono też okres na jaki wydzierżawiane są nieruchomości oraz na jaki można przedłużać dotychczasowe umowy. Przy przedłużaniu umów dokonuje się urynkowienia czynszu. Intensyfikacji ulega proces wyłączania gruntów z większych obszarowo dzierżaw z przeznaczeniem do odrębnego zagospodarowania, głównie w formie przetargów ograniczonych na rzecz rolników.

Ponadto w 2010 roku został zrealizowany I etap procesu konsolidacji spółek strategicznych ANR (programy konsolidacyjne zostały zaakceptowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzjami z 7 kwietnia 2009 r. i 28 maja 2009 r.). W wyniku przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych zmniejszono liczbę spółek nadzorowanych przez ANR z 57 do 49. Działania te doprowadziły do stworzenia warunków dla dalszego funkcjonowania i wykonywania określonych zadań hodowlanych przez spółki oraz przyczyniły się do poprawy ich konkurencyjności.

W konsekwencji obniżono koszty hodowli, równocześnie zwiększając udział produkcji tych spółek w rynku. W efekcie wynik finansowy netto spółek, nad którymi nadzór właścicielski pełni ANR zwiększył się w 2009 r. o 16,2 proc. w porównaniu do roku 2008 (z 37,5 mln zł do 43,6 mln zł.). Szacowany wynik finansowy za rok 2010 będzie wyższy od wyniku za 2009 rok i wyniesie około 55 mln zł.

Źródło: biuro prasowe ANR

 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.