poniedziałek, 23 styczeń 2012 08:33

Nowych przepisów trzeba przestrzegać

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Komitety Copa-Cogeca przyjęły z zadowoleniem nową Europejską Strategię na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015, a szczególnie przewidziany w niej nacisk na właściwe egzekwowanie istniejących przepisów przed opracowywaniem nowych wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt.


Jednak Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, ostrzegał, że w Strategii brakuje konkretnych rozwiązań co do lepszego podziału w obrębie łańcucha żywnościowego wysokich kosztów produkcji związanych z zapewnieniem dobrostanem zwierząt, ponoszonych przez europejskich producentów w odróżnieniu od partnerów spoza UE. Pesonen dodał „Nie jestem przekonany, czy konsumenci zawsze będą płacili wyższą cenę za produkty o wyższych standardach dobrostanu i nalegam na Komisję, żeby kontynuowała badania nad tą kwestia. Ponadto, brakuje uznania dla ogromnych wysiłków i inwestycji długoterminowych, które muszą realizować europejscy rolnicy, aby osiągnąć wymagane normy. UE musi zagwarantować, ze w negocjacjach dotyczących porozumień handlowych z państwami spoza UE, do importu będą miały zastosowanie te same standardy, co w UE. Niestety, w Strategii nie wykorzystano możliwości zaproponowania konkretnych działań."

Per Olsen, Przewodniczący grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt" Komitetów Copa-Cogeca podkreślił: „Jestem zadowolony, ze strategia kładzie nacisk na uproszczenie, redukcję biurokracji i szersze uznanie europejskich standardów dobrostanu wśród naszych konsumentów. Pochwalamy badanie, które ma na celu przybliżenie możliwości realizacji oraz zalet uproszczonych ram prawnych UE. Przepisy oparte na „wynikach dla dobrostanu zwierząt" mogą być krokiem naprzód, o ile wybierze się odpowiednie wyniki. Musimy zachować ostrożność w stosowaniu wskaźników opracowanych w ramach projektu „Jakość dobrostanu", ponieważ są one nadal zbyt skomplikowane i wymagają dalszych uproszczeń. Potrzebna jest elastyczność, jako że temat dotyczy żywych zwierząt, które nie są jednakowe. Ponadto, sektor już odgrywa ważną rolę w zapewnianiu wysokich standardów dobrostanu w gospodarstwie poprzez systemy prywatne czy też kodeksy dobrych praktyk, co powinno być uznane przez Unię Europejską."

Per Olsen dodał: „Komitety Copa-Cogeca również uważają, że brakuje spójności miedzy europejską polityką w zakresie dobrostanu, a innymi obszarami polityki, takimi jak przepisy dot. środowiska. Temat ten wymaga dalszej analizy. Jeżeli chodzi o zbieżność ze Wspólną Polityką Rolną (WPR), dalsze upraszczanie ma kluczowe znaczenie i powinno się opracować więcej zachęt. Wreszcie, pochwalamy powołanie Europejskiego Ośrodka Referencyjnego, ale jego działania powinny być szczegółowo przedyskutowane, by uniknąć dodatkowych kosztów i zapewnić, że jego działanie nie będzie się pokrywać z już istniejącymi progami i infrastrukturą na szczeblu europejskim. Upowszechnianie wyników badań jest ważne, ale potrzeba również większego zaangażowania rolników i spółdzielni w projekty badawcze UE, aby zapewnić że rezultat końcowy będzie wdrażany na poziomie gospodarstwa w sposób opłacalny."

Plan działań zostanie zaprezentowany na posiedzeniu Ministrów Rolnictwa UE 23 stycznia. Konferencja rozpoczynająca nowa Strategię UE w zakresie dobrostanu zwierząt zostanie zorganizowana łącznie przez Duńską Prezydencją i Komisję Europejska w Brukseli 29 lutego i 1 marca 2012.

 


Źródło: copa-cogeca.be (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.