środa, 18 styczeń 2012 11:25

Jakiej mocy ciągniki stoją w gospodarstwach?

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Zarówno moc ciągnika, jak i jego wyposażenie zależy przede wszystkim od wielkości i kierunku produkcji gospodarstwa, poziomu jego rozwoju oraz poziomu i formy mechanizacji prac rolnych- informuje GUS w wynikach Powszechnego Spisu Rolnego.


Gospodarstwa mniejsze obszarowo, które stanowią zdecydowaną większość w ogólnej liczbie polskich gospodarstw, wyposażone są w ciągniki o mniejszej mocy z możliwością ich szerokiego wykorzystania, tj. zarówno w pracach polowych, transportowych lub podwórzowych. Ciągniki o dużych mocach wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, przeważnie wykorzystywane są w gospodarstwach większych do ciężkich prac polowych. W ciągu 8 lat między spisami, przy spadku liczby gospodarstw i jednocześnie utrzymującej się większości gospodarstw mniejszych obszarowo, odnotowano niewielkie zmiany w strukturze mocy ciągników.

Podobnie jak w 2002 r. dominowały ciągniki o mocy od 15 do 25 KW i od 25 do 40 KW. Razem stanowiły one w ogólnej liczbie ciągników 65,3% (w 2002 r. – 59,1%). Udział ciągników o średniej mocy 40-60 KW zmniejszył się z 27,6% w 2002 r. do 19,6% w 2010 r.

W niewielkim stopniu wzrosło wyposażenie gospodarstw w ciągniki o dużej mocy, powyżej 60 KW, które stanowiły w ogólnej liczbie ciągników 11,9% wobec 9,1% w 2002 r. W gospodarstwach rolnych spisanych w określonych grupach obszarowych użytków rolnych obserwuje się zróżnicowanie liczby posiadanych ciągników, jak również ich mocy z tendencją do wzrostu ilości ciągników i ich mocy wraz ze wzrostem powierzchni użytkowanych gruntów.

Działania prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie modernizacji gospodarstw, obejmujące m.in. zakup i instalację nowych maszyn, jak również sprzętów używanych (maksymalnie pięcioletnich) wpłynęły również na obecny stan wyposażenia gospodarstw w środki produkcji. Od maja 2004 r. producenci rolni wykorzystujący m.in. dostęp do systemów finansowego wsparcia i odpowiednich programów unijnych kupili 184 tys. szt. ciągników nowych lub używanych, w tym znaczny odsetek – ponad 28% (52 tys. szt.) stanowiły ciągniki fabrycznie nowe. Około 62% nowych ciągników (33 tys. szt.) zakupiły gospodarstwa o powierzchni ponad 20 ha UR. Spośród nowych ciągników zakupionych w tych gospodarstwach, większość – 49,6% - stanowiły ciągniki o mocy 60-100 kW. Udział fabrycznie nowych ciągników o mocy 40-60 kW i ponad 100 kW, wynosił odpowiednio 25,9% i 12,4%. W analizowanej grupie gospodarstw niewielki procent stanowiły ciągniki o małej mocy, których udział wzrastał w wraz ze wzrostem mocy silnika.

 

Użytkownicy tych gospodarstw kupili: 1,0% nowych ciągników o mocy do 15 kW, 3,0% - o mocy 15-25 kW i 8,1% o mocy 25-40 kW.

 

 


Źródło: GUS „Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010" (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.