środa, 18 styczeń 2012 13:14

Kombajny, silosokombajny, opryskiwacze i inne - w liczbach

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Spadkowa tendencja powierzchni buraków cukrowych i ziemniaków miała natomiast wpływ na redukcję kombajnów do zbioru tych ziemiopłodów, odpowiednio o 14,2% i o 1,7%.


Kombajny ziemniaczane – 79,9 tys. szt. - znajdowały się w 78,9 tys. gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Największy procentowy udział tych maszyn wystąpił w gospodarstwach o powierzchni UR od 10 do 15 ha (22,6%). Średnio na 100 ha uprawy ziemniaków przypadało 19,9 szt. kombajnów ziemniaczanych wobec 10,2 w 2002 r.

Kombajny buraczane - spisane w ilości 27,8 tys. szt. stanowiły wyposażenie 27,3 tys. gospodarstw rolnych. Najwięcej tych maszyn (22,2%) znajdowało się w grupie obszarowej gospodarstw o powierzchni UR od 20 do 30 ha.

Silosokombajny - w ilości 11,8 tys. szt. znajdowały się na stanie 11,1 tys. gospodarstw. W porównaniu z wynikami poprzedniego spisu rolnego ilość tych maszyn zmniejszyła się o 9,4%, na co mogło wpłynąć w pewnym stopniu ograniczenie powierzchni upraw przeznaczonych głównie do bezpośredniego skarmiania lub sporządzenia kiszonek.

Podsumowując, gospodarstwa o powierzchni 10-50 ha były najliczniej wyposażone w kombajny zbożowe, buraczane, ziemniaczane i silosokombajny, które w ogólnej liczbie każdego typu maszyny stanowiły odpowiednio 64,2%, 76,7%, 64,5% i 69,8%.

W porównaniu z wynikami spisu z 2002 r. odnotowano wzrost wyposażenia gospodarstw w polowe opryskiwacze ciągnikowe (o 5,1%). Większość tych maszyn (ponad 80%) spisano w grupach gospodarstw o powierzchni od 3-30 ha użytków rolnych.

Znaczący wzrost powierzchni sadów, o 38,1% w porównaniu z 2002 r., wpłynął na wyraźny wzrost ilości opryskiwaczy sadowniczych – o 14,0%. Jednocześnie przy tak wysokim wzroście powierzchni, liczba opryskiwaczy przypadająca na 100 ha sadów zmniejszyła się do 14,3 szt. wobec 16,8 szt. w 2002 r. Najwięcej opryskiwaczy (67,3%), ze względu na specyfikę produkcji, odnotowano w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych 3-15 ha. Powierzchnia sadów w tych gospodarstwach stanowiła ponad połowę powierzchni sadów w kraju.

W spisie stwierdzono ogólną liczbę opryskiwaczy, która może obejmować nie tylko maszyny stosowane w ochronie roślin (opryskiwacze w użyciu), ale również do nawożenia, nawadniania i innych celów gospodarczych. Na uwagę zasługuje fakt znacznego wzrostu liczby gospodarstw wyposażonych w agregaty uprawowe (o 82,0%) jak również ilości spisanych agregatów (o 170,6%).

Jako narzędzia wieloczynnościowe, agregaty uprawowe umożliwiają efektywne połączenie zabiegów agrotechnicznych i w konsekwencji pozwalają zredukować liczbę przejazdów po polu. W 2010 r. 430,0 tys. gospodarstw prowadzących działalność rolniczą posiadało (oprócz innych maszyn) ciągniki i agregaty uprawowe. Ze względu na to, że większość agregatów to konstrukcje zawieszane o niewielkiej masie, wymagające do współpracy lekkich ciągników o niewielkiej mocy silnika, najwięcej tego typu maszyn spisano w grupach gospodarstw o powierzchni od 3 do 15 ha UR (444,3 tys. szt.).

W ogólnej liczbie spisanych w tej grupie obszarowej urządzeń stanowiły one 57,9%, natomiast ciągniki o mocy 15-25 kW – 34,0% i o mocy 25-40 kW – 36,4%. Przeciętnie na jedno gospodarstwo z tej grupy przypadało 1,7 agregata. Gospodarstwa o powierzchni ponad 1000 ha wyposażone były średnio w 5 szt. agregatów.

 

 


Źródło: GUS „Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010" (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.