środa, 18 styczeń 2012 14:04

Gdzie jest najwięcej ciągników - ranking województw

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Wyniki PSR 2010 wskazują na duże zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w ciągniki rolnicze w ujęciu terytorialnym. Najwięcej ciągników spisano w województwach mazowieckim (213 tys. szt.), lubelskim (173 tys. szt.) i wielkopolskim (153 tys. szt.), które pod względem liczby gospodarstw zajmowały 1, 2 i 5 miejsce.


Procentowy udział użytków rolnych w tych województwach w ogólnej powierzchni użytków rolnych należał również do najwyższych i wynosił odpowiednio: 13,0%, 9,1% i 11,5%. Jednocześnie pogłowie bydła i trzody chlewnej w tych częściach kraju kształtowało się na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki spisu wskazują, że w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i wielkopolskim i opolskim na każde gospodarstwo przypada ponad jeden ciągnik. Na 100 gospodarstw w wyżej wymienionych województwach przypadało odpowiednio: 114,6 szt.,
110,8 szt.,106,0 szt. i 105,2 szt. ciągników. Dużo niższy poziom wyposażenia gospodarstw w ciągniki odnotowano w województwach podkarpackim, śląskim i małopolskim. W tych województwach średnio na 100 gospodarstw przypadało odpowiednio 48,9 szt., 50,2 szt. i 52,8 szt. ciągników. Przyczepy ciągnikowe stanowią obok ciągników podstawowy środek transportu w rolnictwie.

Ogółem w ok. 340 tys. gospodarstw prowadzących działalność rolniczą spisano ok. 547 tys. przyczep ciągnikowych, przy czym ok. 337 tys. gospodarstw wyposażonych było zarówno w ciągniki, jak i przyczepy. W stosunku do 2002 r. zmniejszyła się wyraźnie ilość przyczep ogółem (tj. wywrotek ciągnikowych i samochodowych jedno- i wieloosiowych oraz naczep o ładowności powyżej 1 tony) – o 14,9%, jak również przyczep ciągnikowych - o 19,1%. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się ok. 97% przyczep wykorzystywanych w rolnictwie, w tym o powierzchni powyżej 1 ha ok. 95%.

 

 


Źródło: GUS „Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010" (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.