środa, 07 grudzień 2011 14:44

Kto jest kwiatem polskiego agrobiznesu?

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

- Jesteście kwiatem polskiego agrobiznesu – mówił podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, witając dziś w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi laureatów tegorocznej edycji Konkursu Agroprzedsiębiorca RP.


– Pomimo rozmaitych przeciwności jesteście liderami branży rolno-spożywczej, która od lat przynosi nam dodatnie saldo w handlu. Dziś od nas uczą się Ci, którzy przed laty byli wzorem dla naszego rolnictwa. Dziś to polski przemysł rolno-spożywczy dysponuje jednymi z najnowocześniejszych maszyn w Europie – dodał wiceminister. Tadeusz Nalewajk wyraził również swoje przekonanie o tym, że nie byłoby tych sukcesów bez pracowitości i wytrwałości polskich rolników i agrobiznesmenów.

Wręczenie listów gratulacyjnych
Podsekretarz stanu wręczył laureatom Konkursu listy gratulacyjne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz życzył dalszego rozwoju i kolejnych spektakularnych sukcesów. Wśród uhonorowanych zaszczytnymi tytułami: Wybitny Agroprzedsiębiorca, Wzorowy Agroprzedsiębiorca, Zasłużony Promotor Agrobiznesu oraz Agroprzedsiębiorca Wszechczasów znaleźli się rolnicy, przedstawiciele zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, branż obsługujących rolnictwo i agrobiznes oraz reprezentanci świata nauki

Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP
W kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP wyróżniani i nobilitowani są przedsiębiorcy rolni z uwagi na ich znaczące dokonania biznesowe w prowadzonych przez nich agrofirmach i gospodarstwach rolnych. Pretendenci do tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, prócz osiąganych wysokich rezultatów gospodarczych, powinni odznaczać się szczególną etyką w zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami lub gospodarstwami rolnymi. Każdy z nominatów – przy zgłoszeniu do konkursu – wymaga rekomendacji, której mogą udzielić osoby, będące autorytetami z zakresu agrobiznesu i rolnictwa.

Wybitny Agroprzedsiębiorca RP
Tytuł Wybitny Agroprzedsiębiorca RP mogą otrzymać przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy już legitymują się posiadaniem tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP. Tytuł Wybitny Agroprzedsiębiorca RP może być przyznany też – na zasadach wyjątkowych – tym biznesmenom rolnym, którzy w prowadzeniu swych firm osiągają wyniki na poziomie krajowym bądź europejskim. Nominatów do tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP ma prawo zgłaszać Kapituła Konkursowa bądź osoby będące autorytetami z zakresu agrobiznesu i rolnictwa.

Agroprzedsiębiorca Wszechczasów RP
Tytuł Agroprzedsiębiorcy Wszechczasów RP jest przyznawany przedsiębiorcom z obszaru gospodarki żywnościowej, którzy legitymują się dużymi sukcesami biznesowymi i minimum 50-letnim stażem pracy zawodowej. O przyznanie tytułu wnioskuje Kapituła Konkursowa.

Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP
Natomiast tytuł Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP przyznawany jest ludziom szczególnie zasłużonym w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu, reprezentującym m.in.: samorządy lokalne, organizacje biznesowe i branżowe, banki, giełdy, placówki naukowo-badawcze oraz doradztwo rolnicze.

Wczorajsza uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2011 zakończy się Galą, w której weźmie udział podsekretarz stanu Andrzej Butra.

Konkurs Agroprzedsiębiorca RP organizowany jest we współpracy Redakcji Agro, Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Federacji Gospodarki Żywnościowej, Krajowego Związku Mleczarskiego i Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

 


Źródło: minrol.gov.pl Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi (grudzień 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.