poniedziałek, 23 styczeń 2012 11:19

Soki owocowe bez oszustw

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2011 rok, w III kwartale wojewódzkie inspektoraty JHARS w: Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie oraz Warszawie przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej soków i nektarów.


Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej soków i nektarów, głównie soku jabłkowego i soku z owoców cytrusowych, nektaru jabłkowego i nektaru z owoców cytrusowych oraz nektaru z czarnej porzeczki w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów, deklaracją producenta oraz przepisami dotyczącymi znakowania.

Kontrola miała na celu sprawdzenie jakości handlowej soków i nektarów owocowych, w tym przede wszystkim produktów najbardziej powszechnych na rynku, takich jak sok jabłkowy i sok z owoców cytrusowych, nektar jabłkowy i nektar z owoców cytrusowych oraz nektar z czarnej porzeczki.

W toku kontroli kwestionowano przede wszystkim sposób oznakowania soków i nektarów. Nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w przypadku 25 % produktów. Należy jednak zaznaczyć, że rodzaje nieprawidłowości w zakresie znakowania ujawnione w toku kontroli, nie miały istotnego wpływu na wybór konsumenta.

Parametrów fizykochemicznych nie spełniało 4 % kontrolowanych partii, w tym ustalono, że 1 partia została zafałszowana.

Porównując wyniki przedmiotowej kontroli z wynikami kontroli przeprowadzonej w 2010 roku można zauważyć znaczący spadek nieprawidłowości w zakresie znakowania, tj. o 49 punktów procentowych (Wykres 1). Różnica ta jest rezultatem dostosowania oznakowania produktów do wymagań określonych w przepisach prawnych dla asortymentu, który ponownie stanowił przedmiot kontroli Inspekcji JHARS.

Ze względu na małą liczbę zakładów wytwarzających soki i nektary na terenie kraju kontrolą objęto przede wszystkim podmioty, których artykuły kwestionowano w wyniku wcześniejszych działań Inspekcji JHARS. Ponadto, ostatnie zmiany w przepisach dotyczących znakowania soków i nektarów wymusiły na producentach zmianę opakowań, a przy tym dokonanie niezbędnych poprawek w tym zakresie.

Odsetek partii kwestionowanych ze względu na niespełnienie wymagań fizykochemicznych zmniejszył się na przestrzeni ostatnich lat z 10% do 4%.

 

 


Źródło: ijhar-s.gov.pl Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.