środa, 18 styczeń 2012 11:40

Ogromną rolę przy zakupie maszyn odegrały dotacje

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

W rolnictwie polskim charakteryzującym się nadal dużym rozdrobnieniem, znaczący wpływ na aktualny stan wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze miał przede wszystkim kierunek zmian zachodzących w latach 2002-2010 w strukturze obszarowej gospodarstw, postęp techniczny oraz uwarunkowania ekonomiczne produkcji rolnej.


Ponadto od 2004 r. proces modernizacji gospodarstw i dostosowywania ich do standardów UE umożliwiały również fundusze otrzymane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą spisano ponad 20 typów maszyn i urządzeń rolniczych. W okresie między spisami wystąpił znaczący wzrost wyposażenia gospodarstw w kombajny zbożowe (o 23,6%), prasy zbierające (o 34,7%) oraz agregaty uprawowe (o 170,6%). Szczegółowe zestawienie ilości gospodarstw posiadających maszyny i urządzenia rolnicze oraz liczby maszyn w 2010 r. prezentowane są w części tabelarycznej niniejszej publikacji.

W trakcie przeprowadzania spisu najwięcej gospodarstw miało na stanie rozsiewacze nawozów i wapna, kosiarki ciągnikowe, rozrzutniki obornika i polowe opryskiwacze ciągnikowe oraz agregaty uprawowe.

Udział tych gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw prowadzących działalność rolniczą wynosił odpowiednio 29,3%, 26,2%, 25,1%, 25,7% oraz 23,3%. Taki stan związany jest przede wszystkim z powszechnością stosowania zabiegów agrotechnicznych do których potrzebne są tego typu maszyny i urządzenia. Silosokombajny, kombajny buraczane i opryskiwacze sadownicze – należące do specjalistycznych maszyn wykorzystywanych w określonym kierunku produkcji - znalazły się w posiadaniu odpowiednio 0,7%, 1,4% i 2,4% jednostek prowadzących działalność rolniczą. Gospodarstwa indywidualne wyposażone były w ponad 95% każdego typu spisanych maszyn i urządzeń rolniczych.

W całym rolnictwie z uwagi na niewielką ilość gospodarstw dużych o powierzchni powyżej 1000 ha UR (411 jednostek prowadzących działalność rolniczą) spisano w nich niewielką ilość maszyn i urządzeń. Jednocześnie większość (ponad 70%) gospodarstw z tej grupy obszarowej wyposażonych było w agregaty uprawowe, polowe opryskiwacze ciągnikowe, kombajny zbożowe, przyczepy oraz ładowacze.

W stosunku do wyników poprzedniego spisu rolnego, przy utrzymującej się przewadze zbóż w strukturze powierzchni zasiewów i jednoczesnym znacznym wzroście powierzchni uprawy rzepaku, w 147,2 tys. gospodarstw spisano 152,1 tys. kombajnów do zbioru tych upraw.

Najwięcej tych maszyn wykorzystywano w gospodarstwach o powierzchni od 10 do 50 ha użytków rolnych. Łącznie w tych gospodarstwach spisano 64,2% kombajnów. Przeciętnie w spisanych gospodarstwach na 100 ha powierzchni zasiewów zbóż i rzepaku przypadało 1,8 maszyny do zbioru tych upraw.

 

 


Źródło: GUS „Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010" (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.