środa, 18 styczeń 2012 13:07

Czym lubimy nawozić i dlaczego

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego wykazały, że 1377,7 tys. gospodarstw rolnych (72,9% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą) stosowało nawozy mineralne, wapniowe i organiczne. Spośród nawozów mineralnych najbardziej popularne było nawożenie azotowe i wieloskładnikowe.


Stosowało je odpowiednio 83,0% i 53,0% gospodarstw stosujących nawozy. W 2010 r. nawożenie organiczne zastosowało 64,0% analizowanych gospodarstw.

Udział gospodarstw stosujących nawozy fosforowe, potasowe i wapniowe w ogólnej liczbie jednostek stosujących nawożenie był znacznie mniejszy i zawierał się w granicach 12-13%.

Spośród spisanych nawozów, najbardziej popularna w grupie nawozów azotowych była saletra amonowa i saletrzak; w grupie nawozów wieloskładnikowych - polifoska, polifag, agrofoska; fosforowych - superfosfat potrójny i superfosfat pylisty oraz granulowany; potasowych - sól potasowa oraz z wapniowych – nawozy wapniowo-magnezowe. W latach 2001/02 – 2007/08 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na czysty składnik wzrastało i pod zbiory 2008 r. wynosiło ponad 2 mln t.

W okresie po wejściu Polski do Unii Europejskiej na przyrost zużycia nawozów wpływał przede wszystkim wzrost dochodów z produkcji rolniczej uwarunkowany w znacznym stopniu dopłatami dla rolnictwa.

W 2008 r. drastyczny wzrost cen nawozów zarówno w kraju, jak i na rynku światowym spowodował znaczący spadek ich zużycia. Nawożenie mineralne pod zbiory 2009 r. było o 11,1% mniejsze niż w poprzednim roku gospodarczym i wynosiło w czystym składniku 1899.4 tys. t NPK. W kolejnym roku odnotowano ponowny spadek globalnego zużycia nawozów spowodowany m.in. utrzymującym się wysokim poziomem ich cen i dodatkowo w 2010 r. (na skutek występujących obfitych opadów deszczu) wystąpieniem powodzi i podtopień głównie na terenach województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Na podstawie wyników PSR 2010, zużycie nawozów mineralnych w roku gospodarczym 2009/10 wynosiło 1777,8 tys. t (NPK) w czystym składniku i zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego roku gospodarczego o 6,4%. Dynamika spadku stosowania poszczególnych rodzajów nawozów mineralnych była zbliżona. Zużycie nawozów azotowych obniżyło się o 6,2%, fosforowych – o 5,9% i potasowych – o 7,3 %. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze zużycie nawozów mineralnych nieznacznie różniło się od ubiegłorocznego i osiągnęło poziom 121,7 kg (wobec 121,5 kg przed rokiem). Utrzymuje się przewaga stosowania nawozów azotowych – 70,4 kg/ ha UR w dobrej kulturze. Zużycie nawozów fosforowych i potasowych kształtowało się na poziomie 24,2 kg P 2 O 5 i 27,2 kg K 2 O. Stosunek N:P:K w dawce nawozowej w rolnictwie ogółem w roku gospodarczym 2009/2010 kształtował się według proporcji 1,0:0,3:0,4. W ogólnym zużyciu nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik azot (N) stanowił 57,8%, fosfor (P 2 O 5 ) 19,9%, a potas (K 2 O) 22,3% (przed rokiem odpowiednio: 57,8%, 19,8% i 22,5%).

Widoczna jest, podobnie jak w latach poprzednich, przewaga nawożenia azotem względem potasu i fosforu.

W procesie nawożenia utrzymujący się od lat niekorzystny stosunek N:P:K prowadzi do niekorzystnych zmian w środowisku. Ma również wpływ na wielkość i jakość produkcji. Zalecany stosunek NPK w nawożeniu zrównoważonym dla upraw polowych wynosi 1,0:0,50:0,98, a dla użytków zielonych – 1,0:0,46:0,68.

 

 


Źródło: GUS „Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010" (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.