Wyświetlenie artykułów z etykietą: dane GUS

wtorek, 17 styczeń 2012 10:25

Pogłowie ogółem – najnowsze dane

Odnotowany w chowie zwierząt wzrost udziału sektora prywatnego w rolnictwie ogółem w okresie od poprzedniego spisu rolnego potwierdza kontynuowanie przemian własnościowych w gospodarstwach rolnych i wskazuje na umacnianie się własności prywatnej przy jednoczesnej marginalizacji sektora publicznego.