Wyświetlenie artykułów z etykietą: dotacje

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 stycznia 2012 r. złożono 208,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 449,9 mld zł.

Dział: Komunikaty
piątek, 20 styczeń 2012 13:04

Unia da więcej na gospodarkę wodno-ściekową

Dodatkowe 360 mln euro na projekty wodno-ściekowe dla Polski. Kto ma szanse? Nowe umowy i nabór nowych projektów jeszcze przed kwietniem tego roku.

Dział: Ekologia

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 15 stycznia 2012 r. złożono 207,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 449,3 mld zł.

Dział: Komunikaty
piątek, 30 grudzień 2011 13:10

Różnicowanie w kierunku… - lista z 29 grudnia

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków 17 października - 4 listopada 2011 r. wyłącznie na operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 11 grudnia 2011 r. złożono 204 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 445,7 mld zł.

Dział: Komunikaty

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 27 listopada 2011 r. złożono 201,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 443 mld zł.

Dział: Komunikaty

Kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w naborze wniosków trwającym od dnia 3 stycznia 2011r. do 17 stycznia 2011 r. oraz od dnia 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 listopada 2011 r. złożono 199,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 439,3 mld zł.

Dział: Komunikaty

Już po raz piąty Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Poprzednie nabory zostały przeprowadzone w latach 2008 - 2010.

Ponad 51 mln zł - to kwota unijnego dofinansowania, które otrzyma Ostrowiec Świętokrzyski na inwestycje związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Umowa w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko została podpisana 3 listopada w Warszawie w obecności Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dział: Ekologia
Strona 1 z 18