Wyświetlenie artykułów z etykietą: dotacje unijne

W rolnictwie polskim charakteryzującym się nadal dużym rozdrobnieniem, znaczący wpływ na aktualny stan wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze miał przede wszystkim kierunek zmian zachodzących w latach 2002-2010 w strukturze obszarowej gospodarstw, postęp techniczny oraz uwarunkowania ekonomiczne produkcji rolnej.

Kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w naborze wniosków trwającym od dnia 3 stycznia 2011r. do 17 stycznia 2011 r. oraz od dnia 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 25 grudnia 2011 r. złożono 205,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 447,3 mld zł.

Dział: Komunikaty

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 4 września 2011 r. złożono 187,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 423,7 mld zł.

Dział: Komunikaty

 

Dane Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013, opublikowane w lutym 2011 r. jasno pokazują, że Polska niezmiennie jest zdecydowanym liderem w ich wdrażaniu.