Wyświetlenie artykułów z etykietą: produkcja piwa

poniedziałek, 23 styczeń 2012 14:19

Wyniki produkcji piwa na Ukrainie spadają

Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Piwa „UkrPiwo" - organizacji zrzeszającej około 80% producentów piwa na Ukrainie - przedstawiło informacje na temat sytuacji na ukraińskim rynku piwa w 2011 r.

Oznaczone pod
poniedziałek, 02 styczeń 2012 13:35

Ukraińcy mają dosyć piwa

W roku 2011 na ukraińskim rynku piwa odnotowano spadek zarówno produkcji, jak i konsumpcji piwa.

czwartek, 15 grudzień 2011 09:30

Naważyli sobie piwa i… problemów

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2011 rok, wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS (z wyjątkiem WIJHARS w Bydgoszczy) przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej piwa.

piątek, 14 październik 2011 08:58

Ile piwa naważyła Ukraina

Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Piwa „UkrPiwo" - organizacji zrzeszającej około 80% producentów piwa na Ukrainie - przedstawiło informacje na temat sytuacji na ukraińskim rynku piwa po 9 miesiącach 2011 r.

Oznaczone pod
czwartek, 14 kwiecień 2011 09:20

Polskie piwo - ale tylko z polskiego chmielu!

Podsekretarz stanu Andrzej Butra 12 kwietnia br. spotkał się z reprezentantami producentów i przetwórców chmielu oraz branży piwowarskiej. Głównym celem spotkania było omówienie szerszej perspektywy funkcjonowania tych sektorów w kontekście zapotrzebowania rynku w roku bieżącym i latach następnych.

Oznaczone pod