Wyświetlenie artykułów z etykietą: raport

środa, 28 grudzień 2011 10:55

Nasza gospodarka wypadła nienajgorzej

W 2010 r. kondycja polskiej gospodarki wyglądała stosunkowo dobrze na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego (jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej) był popyt wewnętrzny.

Oznaczone pod

Przezimowanie krzewów owocowych i plantacji jagodowych były na ogół dobre, lecz podobnie jak w przypadku drzew owocowych, było zależne od położenia plantacji. Z powodu wystąpienia silnych mrozów i braku okrywy śniegowej, w niektórych rejonach kraju słabo przezimowały plantacje truskawek.

piątek, 23 grudzień 2011 08:39

Owoce z drzew – raport zbiorów w 2011 r.

W sepcjalnym raporcie GUS podaje, że warunki wegetacji dla drzew owocowych, począwszy od przezimowania, poprzez kwitnienie, po dorastanie owoców, były w bieżącym sezonie bardzo zróżnicowane w zależności od rejonu kraju.

Warunki wegetacji warzyw gruntowych w bieżącym roku były bardzo zróżnicowane i zależne od rejonu kraju. Trudne warunki wegetacji panowały w zachodniej i północno- zachodniej części Polski. W tych rejonach wschody oraz początkowy rozwój roślin przebiegały przeważnie w niesprzyjających warunkach (chłody w kwietniu oraz silne majowe przymrozki).

Oznaczone pod
czwartek, 22 grudzień 2011 14:43

Siana nie zabrakło - raport

We wrześniu warunki wzrostu roślinności na trwałych użytkach zielonych były nadal korzystne. Dostateczne uwilgotnienie gleby powodowało intensywny wzrost biomasy pod zbiory III pokosu siana łąkowego.

Oznaczone pod
czwartek, 22 grudzień 2011 12:53

Buraki cukrowe – podsumowanie roku

Do siewów buraków cukrowych przystąpiono w bieżącym roku wyjątkowo wcześnie, już pod koniec II dekady marca. W marcu zasiano około 60% areału uprawy, a siewy buraków cukrowych prowadzono do połowy kwietnia zwłaszcza w rejonach o nadmiernie uwilgotnionych glebach.

czwartek, 22 grudzień 2011 12:33

Sadzenie i zbiory ziemniaków w 2011 - raport

GUS w raporcie „Badanie Produkcji Roślinnej. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów roślinnych i ogrodniczych w 2011 r." pisze, że sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór rozpoczęło się w bieżącym roku już pod koniec marca i na początku kwietnia. Większość plantacji ziemniaków odmian późnych zostało zasadzonych w III dekadzie kwietnia i na początku maja.

czwartek, 22 grudzień 2011 12:17

Tegoroczna hodowla rzepaku i rzepiku - raport

Siewy rzepaku ozimego pod zbiory w 2011 r. przebiegały w niekorzystnych warunkach pogodowych. Bardzo obfite deszcze w sierpniu i wrześniu utrudniały i opóźniły w wielu regionach kraju przygotowanie pól do siewu rzepaku. Siewy rozpoczęto pod koniec pierwszej dekady sierpnia, a zakończono w niektórych regionach kraju w połowie września.

czwartek, 22 grudzień 2011 09:29

Zboża – raport ze zbiorów w 2011 r.

Według wyników badania „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich" przeprowadzonego w czerwcu 2011 r. oraz sprawozdawczości z gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej powierzchnia uprawy zbóż ogółem (zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi zbożowymi) wyniosła około 7,8 mln ha i była większa od ubiegłorocznej o 2,2%, natomiast mniejsza o 7,1% od średniej powierzchni z lat 2001-2005.

wtorek, 13 grudzień 2011 08:39

ETO ujawnia prawdę o połowach flot

ETO publikuje sprawozdanie specjalne nr 12/2011 oceniające, czy działania podjęte przez UE przyczyniły się do dostosowania zdolności połowowej flot rybackich do dostępnych możliwości połowowych.

Oznaczone pod
Strona 1 z 2