wtorek, 06 grudzień 2011 14:36

Ruszyły prace Zespołu Ekspertów ANR

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

W czwartek, 1 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Współpracy z Rynkami Finansowymi pod przewodnictwem prof. Andrzeja BIENIA. Zespół został powołany przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.


Celem pracy Zespołu jest zapewnienie Agencji Nieruchomości Rolnych płynności w realizacji przyszłych zadań i zobowiązań na rzecz budżetu państwa, niezależnie od bieżącej realizacji funkcji gospodarczych Agencji. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji rozchwiania rynków finansowych, niestabilności kursów walut oraz cen na rynku nieruchomości, w tym gruntów rolnych.

Istotnym elementem pracy Zespołu jest także wypracowanie rozwiązań niwelujących negatywny wpływ ostatnich regulacji Komisji Nadzoru Finansowego na płynność systemu bankowego, a w szczególności w sposób drastyczny ograniczających zdolność kredytową potencjalnych nabywców nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Będzie to miało szczególne znaczenie w okresie realizacji nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która przewiduje rozkładanie ceny sprzedaży na raty dla rolników indywidualnych z obniżoną wpłatą z obecnych 20% do 10%. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 3 grudnia br.

Podjęte przez kierownictwo ANR działania mają zapewnić wywiązanie się Agencji z zobowiązań finansowych w 2012 roku.

Z danych na koniec listopada br. wynika, że sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2011 roku osiągnie najwyższy poziom od 9 lat i przekroczy 120 tysięcy hektarów. Dzięki temu Agencja Nieruchomości Rolnych przekroczy tegoroczny plan finansowy o kilkaset milionów złotych.

Jeszcze do 10 grudnia br. ANR wpłaci do budżetu państwa kolejne 700 milionów złotych, będzie to wpłata za IV kwartał br. Tylko w tym roku do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny Agencja wpłaci łącznie około 3 miliardów złotych.

 


Źródło: anr.gov.pl Agencja Nieruchomości Rolnych (grudzień 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.