piątek, 27 styczeń 2012 14:32

Ceny ziemi – gdzie taniej, a gdzie drożej?

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Roczna dynamika wzrostu przeciętnych cen gruntów ornych w obrocie międzysąsiedzkim zwiększyła się z ok. 6,5% w III kw. 2010 r. do ok. 9,4% w III kw. 2011 r. Według GUS przeciętny poziom cen gruntów ornych na tym rynku w III kw. 2011 r. osiągnął 19 726 zł/ha, co oznacza spadek o 2,1% na przestrzeni kwartału.


Wzrost popytu na ziemię rolną, a tym samym jej cen w relacji rocznej, był determinowany wysokimi cenami płodów rolnych, w szczególności cenami zbóż i rzepaku. Natomiast kwartalny spadek ma charakter sezonowy.

W przypadku ziem oferowanych za pośrednictwem ANR, przeciętna ich cena w III kw. 2011 r. była równa 17 114 zł/ha, co oznacza wzrost o 13,8% r/r i 2,4% kw/kw. Co więcej, z informacji Agencji wynika, że średnia cena ziemi w całym 2011 r. przekroczyła 17 tys. zł/ha.

A zatem ceny w ostatnim kwartale ubiegłego roku również wzrosły. Ponadto, ANR w 2011 r. sprzedała ponad 125 tys. ha gruntów, czyli o 30% więcej w porównaniu do 2010 r. Wskazany poziom sprzedaży, najwyższy od 9 lat, został osiągnięty pośrednio dzięki rekordowej liczbie ponad 92,5 tys. przetargów (prawie dwukrotnie więcej względem 2008 r.).

W III kw. 2011 r. najwyższy wzrost cen ziemi w obrocie międzysąsiedzkim, i o 10,8% w skali roku (do 16 297zł/ha), odnotowano w przypadku gruntów słabych (V-VI klasa bonitacyjna). Równie mocno, bo o 9,0% r/r, do poziomu 23 359 zł/ha, wzrosły ceny gruntów dobrych (I-IIIa klasa bonitacyjna). Dla porównania przeciętny koszt nabycia gruntów średnich (IIIb i IV) w okresie rocznym zwiększył się o 8,0%, osiągając poziom równy 20 526 zł/ha.

W dalszym ciągu w obrocie międzysąsiedzkim najwyższe średnie ceny sprzedaży osiągają grunty rolne zlokalizowane na terenach woj. wielkopolskiego oraz kujawskopomorskiego. Ceny ziemi w obrocie prywatnym na tych obszarach w III kw. 2011 r. ukształtowały się odpowiednio na średnim poziomie 30 204 zł/ha (wzrost o 5,5% r/r i spadek o 4,8% kw/kw) oraz 28 105 zł/ha (wzrost o 5,7% r/r i spadek o 0,8% kw/kw).

Natomiast najtańsze ziemie, to nadal region woj. podkarpackiego, ze średnia ceną 10 603 zł/ha. Poprawa opłacalności produkcji rolnej, a tym samym kondycji finansowej gospodarstw rolnych sprzyja wzrostowi popytu na ziemię. Wspierany jest on również kredytami preferencyjnymi na zakup ziemi, a także możliwością sprzedaży gruntów przez ANR na raty.

Utrzymywanie się wysokich cen surowców rolnych będzie w 2012 r. sprzyjało popytowi na ziemię. Oczekujemy, że wzrost cen gruntów ornych w I kw. 2012 r. wyniesie ok. 6% r/r, choć nie wykluczamy istotnych wzrostów w przypadku sprzedaży jednostkowych, szczególnie atrakcyjnych nieruchomości rolnych. W dłuższej perspektywie na kształtowanie się cen ziemi będzie miała też wpływ realizacja procesu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu gruntami Skarbu Państwa i tzw. wyłączenia ziemi.

 

 


Źródło: analizy.bgz.pl Bank BGŻ AgroMonitor Nr 225 – 23 stycznia 2012 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.