sobota, 15 styczeń 2011 23:09

Ile gruntów ma jeszcze ANR?

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z informacji podanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wynika, że obecnie w Zasobie WRSP pozostaje 2,1 mln ha gruntów.

Największą powierzchnią nieruchomości dysponują województwa: zachodniopomorskie (400 tys. ha), wielkopolskie (282 tys. ha) i dolnośląskie (270 tys. ha). Najmniej gruntów znajduje się na obszarze województwa małopolskiego (17 tys. ha). Warto zaznaczyć, że ze względu na to, iż wśród gruntów Zasobu znajdują się takie, które z różnych przyczyn nie mogą zostać rozdysponowane (grunty obce, oczekujące na ewidencyjne przekazanie właściwym podmiotom, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie, pozostające w dzierżawie hodowlanych spółek strategicznych i cudzoziemców, niemożliwe do nabycia przez dzierżawców ze względu na ustawowy limit 500 ha użytków rolnych, o nieuregulowanym stanie prawnym, zarezerwowane na cele publiczne, czy też zablokowane do sprzedaży ze względu na trwające zmiany planistyczne, nieustalony przebieg dróg), „dyspozycyjny Zasób netto” można szacować na ok. 1,2 mln ha.

Około 75 proc. Zasobu stanowią grunty dzierżawione (1,59 mln ha). Największe powierzchnie w dzierżawie znajdują się na obszarze województw: zachodniopomorskiego (310 tys. ha), wielkopolskiego (230 tys. ha) i dolnośląskiego (211 tys. ha). Jednak obecnie dzierżawa ma znaczenie malejące. W odniesieniu do funkcjonujących umów dzierżawy, kontynuowane będą działania mające na celu zmniejszanie zarówno ich liczby, jak i dzierżawionej powierzchni, na rzecz wzrostu sprzedaży, głównie na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Do rozdysponowania pozostaje 310 tys. ha gruntów (w postaci ponad 500 tys. działek), z czego największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie i Gdańsku – łącznie 140 tys. ha (45 proc.). Najmniej gruntów do rozdysponowania znajduje się na terenie Filii w Pile (6 tys. ha) i OT w Bydgoszczy (6 tys. ha).

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.