Algieria szykuje się do przejścia od fazy pozyskiwania energii z wyczerpywanych złóż węglowodorów do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z etapów tego procesu jest utworzenie w województwie Laghouat – Hassi R'Mel Krajowego Instytutu Energii Odnawialnych.

Rząd amerykański foruje rozwój ekologicznej strategii energetycznej, czego przykładem są farmy wiatrowe, a ostatnio budowa megaelektrowni słonecznej w Kalifornii. Realizatorem tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest konsorcjum amerykańskie, którego głównym udziałowcem (ponad 75 proc.) jest niemiecka firma Solar Millenium AG z Erlangen.

W czerwcu 2010 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. utworzyła fundusz pożyczkowy "Energopożyczka dla oszczędnych" przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Priorytety energetyczne Polski na czas unijnej Prezydencji oraz działania na rzecz ograniczania wpływu energetyki na środowisko były tematem rozmów wiceminister gospodarki Joanna Strzelec–Łobodzińskiej z Ankrem Christensenem, kierującym Wydziałem ds. wyzwań globalnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Danii.

Instytuty zrzeszone w Towarzystwie Fraunhofera (Fraunhofer-Gesellschaft) pracują obecnie nad projektem akumulatorów, które mogą znaleźć zastosowanie w magazynowaniu energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wiatr, słońce, odpady, fale oceaniczne, a nawet wnętrze Ziemi. To wszystko to potencjalne źródła energii odnawialnej, które mogą zastąpić tradycyjne metody produkowania prądu i ciepła. Temu, na ile możliwe jest upowszechnienie tych sposobów pozyskiwania energii przyglądali się 22 marca deputowani Komisji Przemysłu PE.