Już wkrótce rozpocznie się nowy rok akademicki, studenci wrócą na uczelnie i ich chlebem powszednim stanie się troska nie tylko o to by zdobywać wiedzę, ale także o to by mieć z czego żyć. Z różnych opracowań wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja materialna studentów z terenów wiejskich.

wtorek, 13 wrzesień 2011 12:48

KRUS daje wyższe odszkodowanie!

Od 9 września 2011 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone z kwoty 470 zł do 550 zł za każdy procent tego uszczerbku.

czwartek, 01 wrzesień 2011 11:44

Od dziś nowe kwoty emerytur!

Od 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r., które wyniosło 3.366 zł 11 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Do końca października 2011 roku w Banku BGŻ trwa promocja, w ramach której wszystkie osoby– również te, które nie są klientami Banku BGŻ mogą bezpłatnie opłacać swoje rachunki. Promocja dotyczy wybranych oddziałów co oznacza, że akcją objętych jest ponad 150 placówek na terenie całego kraju.

środa, 17 sierpień 2011 10:09

Nastały lepsze czasy dla eksporterów?

Poszerzenie oferty kredytów eksportowych na polskim rynku oraz obniżenie ich kosztów to efekt tworzenia przez Ministerstwo Gospodarki lepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. 16 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów zapoznała się z propozycjami finansowych instrumentów wsparcia eksportu w ramach „Projektu rekomendacji wynikających z pracy zespołu dotyczącej działalności BGK".

Bank BGŻ wprowadził zmiany w ofercie kredytów hipotecznych i budowlanych. Obecnie nie tylko marża, ale i opłata przygotowawcza może być znacznie obniżona, jeśli klient zdecyduje się na tzw. cross-selling, czyli skorzysta z dodatkowych produktów oferowanych przez Bank BGŻ.

Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą też skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

czwartek, 16 czerwiec 2011 11:43

KRUS: Ureguluj składki na 3 kwartał!

KRUS informuje, że ustawowy termin uregulowania należnych składek na III kw. upływa z dniem 31 lipca br., natomiast miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2011 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Strona 2 z 3