Wyświetlenie artykułów z etykietą: RPA

środa, 11 styczeń 2012 12:13

RPA czeka na oferty

Zachęcamy do akcji ofertowej na rynku Afryki Południowej i państw tego regionu w 2012 roku. Wobec rosnącego zagrożenia zmniejszeniem sprzedaży na tradycyjnych rynkach eksportu polskich artykułów żywnościowych RPA stanowi realną alternatywę – stabliny rynek oraz szybko rosnący popyt o strukturze zbliżonej do europejskiej.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji informuje, że światowy trend coraz lepszego i zdrowszego odżywiania nie omija Afryki Południowej i będzie miał wpływ na potencjalne inwestycje w tym sektorze w najbliższych latach.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu poinformował, że Shoprite (www.shoprite.co.za), największy detalista na rynku RPA odnotował na koniec czerwca br. wzrost dochodów o 12 proc. w skali roku  i jest zainteresowany współpracą z producentami żywości.

wtorek, 07 czerwiec 2011 10:53

RPA: Bez mięsa ani rusz

Badania przeprowadzone przez Departament Rolnictwa RPA wykazały, że mieszkańcy tego kraju w roku kończącym się 30.06.2010 wydali na mięso 32 proc. budżetu przeznaczonego na żywność.

Oznaczone pod

Pomimo powodzi i zimnego lata, RPA spodziewa się w tym roku wzrostu zbiorów winogron. Według informacji VinPro, organizacji zrzeszającej lokalnych producentów, zbiory te przełożą się w tym roku na 992,5 mln litrów alkoholu i soku.

Oznaczone pod

75 proc. importowanych przez RPA kurcząt pochodzi z Brazylii, ale producenci południowo-afrykańscy, zaniepokojeni tak znaczącą dominacją eksporterów z Ameryki Południowej rozpoczęli procedurę antydumpingową.

Oznaczone pod
środa, 13 kwiecień 2011 11:58

RPA: Wymiana handlowa poszukiwana

W dniu 31.03.2011 odbyło sie w Cape Town seminarium poświęcone promocji gospodarek państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem seminarium była prezentacja Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Poszczególne państwa przygotowały prezentacje swoich państw i ich potencjału handlowego oraz inwestycyjnego.

wtorek, 12 kwiecień 2011 10:38

RPA: Nasze cytrusy są coraz bardziej cenione

Według najnowszych danych wzrasta eksport południowo-afrykańskich owoców. Szczególnie dobrze sprzedają się cytrusy, których plony były w roku ubiegłym o 12 proc. wyższe niż w latach poprzednich.

Oznaczone pod
poniedziałek, 11 kwiecień 2011 09:47

RPA buduje elektrownię słoneczną

Coraz więcej państw rozumie, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest konieczne. Obecnie będzie budowana kolejna elektrownia słoneczna, tym razem w RPA. Grupa budowlana Big 5 podejmie się budowy elektrowni o wartości 5 mld R (ca 750 mln USD).