Wyświetlenie artykułów z etykietą: Ustawa o rynku ziemi

Rada Najwyższa Ukrainy przygotowuje się do ostatecznego rozpatrzenia projektu ustawy o rynku ziemi. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w dniu 8 grudnia 2011 r. W ocenie Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy W. Litwina rozpatrzenie w/w projektu ustawy może jednak być po raz kolejny odłożone w czasie ze względu na konieczność doprecyzowania szeregu zawartych w niej regulacji prawnych.

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz przedstawił swoje stanowisko w sprawie wdrożenia rynku ziemi rolnej na Ukrainie. Janukowycz, komentując przygotowania do głosowania nad projektem ustawy „O rynku ziemi" (zakłada się, iż głosowanie w tej sprawie odbędzie się w dniu 20 października 2011 r.), wyraził przekonanie, iż reforma rynku ziemi zostanie wdrożona do końca 2012 r.